Gyakran Ismételt Kérdések   E-mail
Keresés
„A test a lélek színpada - azokat a darabokat is előadják rajta, amelyeket a lélek megtagad. Mert amiket a lélek nem él át, az a testben éli ki magát.”

Rüdiger Dahlke

A pszichoszomatika és az árnyékszemélyiség

A pszichoszomatika jelentése

A pszichoszomatika és az árnyékszemélyiségA pszichoszomatika jelentése: a betegség és a testi, lelki kölcsönhatások kapcsolatát vizsgáló orvoslási irányzat. A pszichoszomatika, mint orvoslási irányzat azt tanítja, hogy a test elválaszthatatlan a lélektől. Amikor egy betegség kialakul, az mindig valamilyen lelki konfliktus következménye. Ezért a gyógyulás folyamatában mindig vizsgálni és gyógytani kell a pszichés „zavarokat” is. A testben a tudat és a tudattalan információi manifesztálódnak, mindig a tudat vagy a tudattalan utasítására indulnak be a testi folyamatok. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy a test beteg, akkor tévedünk, ugyanis a test egyedül, önmagában nem tud beteg lenni, csak az egész ember tud megbetegedni, hiszen ha egy rész beteg, az egész sem lehet teljesen egészséges.

Maga a betegség egy tünet, egy információ hordozó, egy jelzés arra, hogy valami zavar van az emberben. Ezt a zavart azonban a legtöbbször nehezen találjuk, mert a szimbólumok nyelvén üzeni meg a testünk, hogy hol borult meg a harmónia.

A betegség, a tünet azt tudatja velünk, hogy szüksége van valamilyen változásra, mert valamiből hiánya vagy többlete van. Akkor vagyunk egészségesek, amikor nincs szükségünk semmire, harmóniában vagyunk önmagunkkal és a környezetünkkel. Ilyenkor jó a közérzetünk, energikusak és kiegyensúlyozottak vagyunk.

Az árnyékszemélyiségünkben kezdődik a betegség?

Az árnyékszemélyiségünkben kezdődik a betegség?Mindannyian megérezzük, amikor valami olyant teszünk ami nem esik jól, amikor nem vagyunk összhangban a saját belső késztetéseinkkel, igényeinkkel. Ilyenkor borul bennünk a harmónia. Ez mindenkivel előfordul, akár naponta többször is. Ekkor beindulnak a szervezetünk védekező mechanizmusai, és vagy megoldják a helyzetet, hogy helyre tudjon állni az egyensúly, vagy nem sikerül ez a folyamat, és valahova félre kell tenni a problémát, mert hiányzik az idő, az erő, lehetőség a megoldásához.

Ezekben az esetekben nem akarjuk vagy nem tudjuk beengedni a tudatunkba a problémát, ezért „félretesszük” és nem veszünk róla tudomást. Mivel eltávolítottuk a tudatunkból a megoldhatatlan vagy annak vélt problémát, az átkerül a „másik oldalra”, az árnyékba. (Carl Gusztav Jung kifejezése)

Jung a tudattalant két részre osztja: a személyes tudattalanra és a kollektív tudattalanra. A személyes tudattalanba az egyéni ösztönkésztetéseink, és az életünk során begyűjtött traumáink, élményeink, bántó, nehéz érzéseink, az életünk individuális tartalmai kerülnek. A kollektív tudattalanunkban az ősképek, az archetípusok, a mitológiai tudásunk, a kollektív mintáink, az ideáink és a képzeteink lakoznak.

Jung szerint a személyiség külső burka a szerepszemélyiségünk, amit úgy is nevezünk, hogy a „perszónánk”. Ez az a részünk, amit a felnőtt Én-ünk alakít ki, a perszónánk alkalmazkodik a külvilághoz, tehát ez a tudatos Én-ünk, amelyik eldönti, hogyan élünk, viselkedünk, cselekszünk, gondolkodunk.

A tudatos Én-ünkkel párhuzamosan fejlődik ki az árnyékszemélyiségünk, a másik oldal, azaz a „perszónánk” negatív lenyomata. Az árnyékunk, az árnyékszemélyiségünk tulajdonképpen mindazt tartalmazza, amivel nem tudunk, vagy nem akarunk szembesülni, nem akarjuk tudomásul venni és főleg nem akarjuk vagy képtelenek vagyunk elfogadni. Az árnyékszemélyiségünk mindazt tartalmazza, amit szeretnénk elkerülni, amivel valamiért nem vagyunk képesek szembe nézni. A kellemetlen, fájó, szégyenletes érzéseket félre tesszük, (betesszük a sötétbe, az árnyékba), és megpróbálunk úgy tenni, úgy élni, mintha ezek a félretett problémák nem lennének.

De vannak, és növekednek. Mindaddig növekednek az árnyékban, amíg egyszer csak akkorák lesznek, hogy nem lehet nem észrevenni őket, mert „átlógnak” már a másik oldalra, és ott fájnak tovább, testi betegségek formájában.

Azok a lelki tartalmaink, amelyek erős negatív érzelmi töltéssel rendelkeznek, okozzák a testi-lelki megbetegedéseinket.Amikor a pszichoszomatikus betegségeket értelmezni kezdjük, akkor nem teszünk mást, mint megvilágítjuk az árnyékban lévő, saját magunk elől is eltakart problémáinkat, érzéseinket, hiányainkat, vagy többleteinket. Azokat a problémákat tesszük be az árnyékba, amelyek nehezek és fájdalmasak, ezért az árnyékkal végzett munka gyakran kellemetlen és fájdalmas. S azért van szükség külső segítségre, mert a saját árnyékszemélyiségünket nem látjuk, pontosan előttünk marad árnyékban vagy sötétben a probléma lényege, amit azért tettük be arra a helyre, ahol nem látjuk, mert képtelenek voltunk megbirkózni vele.

A megoldatlan belső és külső konfliktusaink, s azok a lelki gócaink, amelyek a tudatosan kialakított Én-képünkkel összeférhetetlenek, azok a lelki tartalmaink, amelyek erős negatív érzelmi töltéssel rendelkeznek, okozzák a testi-lelki megbetegedéseinket.

Hogy jobban megértsük a betegségek pszichés eredetét, érdemes még megismernünk a komplexus jungi értelmezését. A komplexusok a tudattalanunkban lévő elfojtott vágyaink, elképzeléseink, megtörtént rossz események, vagy csak vágyott, de meg nem történt jó események, rosszul megoldott vagy megoldatlan ügyek és a velük kapcsolatos gátlásaink. A komplexusaink azért olyan fontosak, mert a súlyosan frusztráló belső vágyainkat és a hozzájuk fűződő traumáinkat tartalmazzák. A komplexusaink pozitívuma, hogy az Én-t megoldási módok keresésére ösztönzik, így a személyiség és az önismeret fejlődését segítik elő.

A komplexusok négyféle megoldást kínálnak:

  1. Az Én tudatosan küzd a komplexussal, s ebben a küzdelemben képessé válik arra, hogy feldolgozza azt.

  2. Az Én kivetíti a környezetére a komplexust, s így külső konfliktusként kezelve képessé válik megküzdeni vele.

  3. Az Én azonosul a komplexussal, a személyiség a komplexus irányítása alá kerül. Ezáltal a komplexus tudatossá válik, a személy számára felvállalható és felvállalandó problémaként, tulajdonságként vagy akár betegségként.

  4. A komplexus megoldásaként a tudat összeolvadhat a tudattalannal, ez a legkárosabb megoldás, mert ez a jelenség elsősorban súlyos pszichotikus regresszióként jelenik meg a személyiségben, s a személyiség súlyosan megbetegszik.

A pszichoszomatikus tanácsadás, tréning

A pszichoszomatikus tanácsadás, tréningA pszichoszomatikáról a pszichoszomatikus betegségekről gondolkodva láthatjuk, hogy minden betegség mögött az árnyékszemélyiségünk láthatatlan világa rejtőzik. Arra mindenki képes, hogy a saját testén rámutasson arra a helyre, ahol a fájdalmat, az elváltozást érzi. A pszichológus pedig rákérdez, s ezzel rámutat arra a képzeletbeli sebre, ami a fájdalomban manifesztálódott problémát okozza.

Peter Altenberg szerint „a betegség a sértődött lélek jajkiáltása”, ezért olyan fontos kideríteni és tudni, hogy ki vagy mi az, aki vagy ami „megsértette” a lelket. Mert a testi tünet megüzeni, hogy mi az, amin változtatni kellene, hogy a kapott sebek begyógyuljanak. Mindannyian tudjuk, hogy az emberi szervezet 190-200 év életre volna képes, mégis, alig a felét, harmadát érjük meg ennek az időnek. A fel nem dolgozott kisebb és nagyobb traumáink és sérüléseink, sebeink nyomán „kivérzünk”, az érzelmi és a biológiai immunrendszerünk legyengül, és ezek következtében megbetegszünk.

Senki válláról nem veszem le a felelősséget, mert mindenkinek vállalnia kell a saját életéért a felelősséget és a következményeket.Pszichológusként segítek a klienseimnek, hogy közösen feltárjuk a testi és a lelki jelentés tartalmakat, s az adott betegség szimbolikáját értelmezve a klienseim egészségét visszaállítjuk. Nem vagyok mindenható, és a módszer sem az, de közösen nagyon sokat tehetünk a megbomlott egészség visszaállításáért. Az egészség visszaállítása mindig együtt jár a kliens személyiségének, viselkedésének, gondolkodás módjának a változásával.

Senki válláról nem veszem le a felelősséget, mert mindenkinek vállalnia kell a saját életéért a felelősséget és a következményeket. De abban minden tudásommal segítek, hogy a kliensem a problémák megoldására, a fájdalmas emlékek elengedésére, a megváltoztathatatlan elfogadására törekedjen, s a betegségeket ne használja kibúvónak vagy egérútnak a problémák megoldása helyett. A betegségek megmutatják a változások irányának a szükségességét, információkkal látnak el bennünket. Üzennek, és a mi felelősségünk, hogy meghalljuk-e ezeket az üzeneteket.

A betegségek segítenek másként gondolkodni, s a feladat az, hogy a betegségeket a kliens hasznára fordítsuk, s az egészségessé válás folyamata egyben a kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb életszemlélet kialakítása legyen.

Csehák Hajnalka pszichológus

A betegségek segítenek másként gondolkodni, s a feladat az, hogy a betegségeket a kliens hasznára fordítsuk, s az egészségessé válás folyamata egyben a kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb életszemlélet kialakítása legyen.


Pszichoszomatikus betegségek elleni tréning
Jelentkezz Pszichoszomatika tréningre!
Jelentkezésed beérkezése után munkatársunk felveszi veled a kapcsolatot az Ismerkedő interjú időpont egyeztetése érdekében!


Pszichoszomatika cikkgyűjtemény

Mi is az a pszichoszomatika?

A pszichoszomatika kifejezés a lélek és test egységére utal. A pszichoszomatikus orvoslás a gyógyítás olyan általános irányultságát jelenti, amely a megbetegedések keletkezésében, lefolyásában és kezelésében figyelembe veszi a testi, lelki és társadalmi kölcsönhatásokat.

Mi is az a pszichoszomatika? »

A pszichoszomatika és az árnyékszemélyiség

Pszichológusként segítek a klienseimnek, hogy közösen feltárjuk a testi és a lelki jelentés tartalmakat, s az adott betegség szimbolikáját értelmezve a klienseim egészségét visszaállítjuk. Nem vagyok mindenható, és a módszer sem az, de közösen nagyon sokat tehetünk a megbomlott egészség visszaállításáért. Az egészség visszaállítása mindig együtt jár a kliens személyiségének, viselkedésének, gondolkodás módjának a változásával.

A pszichoszomatika és az árnyékszemélyiség »

A ciszta pszichoszomatikája

K. Lilla: Mi volt az oka annak a cisztának?

T. Gabi: Lelki eredetű volt, ahogy a többi is, amit a testemben felfedeztek. Ahogy erre ráébredtem, dolgozni kezdtem magamon, és mire rendbe tettem a viszonyomat a nőiségemmel, és átgondoltam a szüleimmel, főleg az édesanyámmal való kapcsolatomat, nyomtalanul el is tűntek.

(Nők Lapja 2019. 11. 20. 10. oldal)

A ciszta pszichoszomatikája »

Pszichoszomatika és a bőrbetegségek

A pszichoszomatika - azaz a testi tünetek lelki hátterével foglalkozó tudomány - szerint bőrünk, mint érzékszerveink egyike, nem csupán a külvilág információit hivatott közvetíteni számunkra. Lelki problémáink, tudatalattink üzeneteit is kommunikálja a külvilág felé, különféle bőrtünetek, -betegségek formájában.

A bőr határterületet képez belsőnk és a rajtunk kívülálló, ám tőlünk nem független világ között. A kettő kapcsolatában keletkezett nehézségek megmutatkoznak a bőrfelületen.

Pszichoszomatika és a bőrbetegségek »

Pikkelysömör (psoriasis)

Az egyik leggyakoribb bőrbetegség a Pikkelysömör (psoriasis). Élesen körülhatárolt, foltszerű gyulladásos gócokban jelentkezik, a bőrt ezüstfehér pikkelyek takarják. A bőr mértéktelen szaruképzése okozza a Pikkelysömört. Egyes bőrterületek elsebesednek, berepednek, véres var keletkezik rajtuk. Ezzel azonban nő a bőrön keresztüli infekciós veszély.

Pikkelysömör (psoriasis) »

Mi is az a Pikkelysömör (psoriasis)?

A Magyarországon mintegy 200 000 embert érintő pikkelysömör - orvosi nevén psoriasis - a közhiedelemmel szemben nem fertőző betegség. A kórkép legjellegzetesebb tünetei, a száraz, pikkelyesen hámló gyulladt bőrfoltok a test bármely területén megjelenhetnek, és ez nemcsak a betegek önértékelésére hat rendkívül negatívan, de a párkapcsolatukra, sőt a munkavállalási lehetőségeikre is.

Mi is az a Pikkelysömör (psoriasis)? »

Pikkelysömör (psoriasis) és a pszichoszomatika

A Pikkelysömör (psoriasis) a külvilághoz való viszony diszharmóniáját jelzi. Aki ebben a betegségben szenved, meg van győződve róla, hogy nem képes az életét irányítani. Akármilyen sikeres is, a sikereit nem veszi tudomásul, saját értékeit alábecsüli. Értéktelennek, szerencsétlennek tartja magát, és emiatt folyton feszült, ideges és rossz a közérzete. Ellenséges a külvilággal szemben, nem tud önmagára elegendő figyelmet fordítani. Feladatai ott jönnek ki, ahol a Pikkelysömör (psoriasis): a könyökén. Túlreagálja az őt ért ingereket, és a feltöltődés hiánya miatt mindenbe belefárad.

Pikkelysömör (psoriasis) és a pszichoszomatika »

Pikkelysömör (psoriasis): bőrünk üzenete

A Pikkelysömör (psoriasis) a külvilághoz való viszony diszharmóniáját jelzi. A beteg értéktelennek, szerencsétlennek tartja magát, folyton feszült, ideges és rossz a közérzete. Ellenséges a külvilággal szemben, nem tud önmagára elegendő figyelmet fordítani.

Ezért meg kell tanulni harcolni a saját érdekeinkért. Meg kell engedni magunknak, hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, amelyek nekünk fontosak. Ezt az változást vagy valami külső ok hozza meg, vagy pszichoterápia során jön létre.

Pikkelysömör (psoriasis): bőrünk üzenete »

Vitiligo

A Vitiligo egyes betegeknél komoly lelki, hangulati problémákat okozhat. Szakemberek ajánlása szerint Vitiligo esetén is segíthet az önismereti, személyiségfejlesztő, stresszoldás tréning.

Vitiligo »

Mi is az a Vitiligo?

A Vitiligo egy szerzett idiopatikus rendellenesség, melyben a szokásos pigmentációval született emberek részlegesen elveszítik a bőrük színanyagát. Az embereknek mintegy 2%-a érintett a vitiligós pigmenthiányban, Magyarországon ez körülbelül 200 000 ember.

Mi is az a Vitiligo? »

Vitiligo és a pszichoszomatika

A Vitiligo bőrbetegség, s mint ilyen, a határvédelem sérülését, a bőrkontaktus és a gyengédség hiányát, a határok megerősítésének szükségességét szimbolizálja. Megsérült, elvékonyodott a védőpajzs, a szigetelőréteg. Az elszigetelődés következtében a lélek számára börtönné válhat. A pigmenthiányos bőr érzékenyebb, ezért az érintés, az érzékelés a tapintás szorongást kelthet, mert könnyen fájdalmat okozhat. Ezért az emberi kapcsolatok, az egymásra odafigyelés, a melegség két ember között gátolt lehet.

Vitiligo és a pszichoszomatika »

Vitiligo: bőrünk üzenete

Vitiligo: bőrünk üzenete. A Vitiligo a határvédelem sérülését, a bőrkontaktus és a gyengédség hiányát, a határok megerősítésének szükségességét szimbolizálja. Az érintés, az érzékelés a tapintás szorongást kelthet, mert könnyen fájdalmat okozhat. Ezért az emberi kapcsolatok, az egymásra odafigyelés, a melegség két ember között gátolt lehet.

Ha elfogadjuk, hogy a Vitiligo kialakulásában része van a pszichés állapotnak, akkor talán elfogadható, ha a pszichés állapot javításán keresztül megkíséreljük a segítségadást a Vitiligo kezelésében.

Vitiligo: bőrünk üzenete »

Pszichoszomatika és a fogak

A fogak mind lelki, mind fizikai síkon nagyon fontos funkciót töltenek be, feladatuk a beviendő táplálék elsődleges darabolása, aprítása. Jól meg kell rágni a dolgainkat, mielőtt az emésztőrendszerünkbe kerülnének. A táplálékainkat ugyanúgy rágjuk meg, mint az érzelmi ingereinket.

Pszichoszomatika és a fogak »

Pszichoszomatika és a prosztata

Mivel a prosztata egyértelműen a férfiasság szerve, a férfiassággal kapcsolatban megélt frusztrációk egyenes összefüggésbe hozhatók a prosztata problémákkal. A 21. századi férfikép a sikeres, magas jövedelmű, kitartó munkaerő, a házias férj, a jó szerető, a biztos támaszt nyújtó apa képe. De a legtöbb férfi – legalábbis az élete egyes szakaszaiban - munkahelyi gondokkal küzd, magas stressz szintnek van kitéve, a családon belül elfoglalt szerepe alkalmazkodást kíván, így sok külső körülmény befolyásolja, hogy a férfi mennyire érzi magát férfinak.

Pszichoszomatika és a prosztata »

A szívinfarktus pszichoszomatikája

A szívinfarktus stressz-betegség. A szívinfarktus fizikai oka a szívizom görcse, illetve az izom elhalása. A lelki oka: a visszatartott szeretetenergia hirtelen görcsös állapotot hoz létre.

A szívproblémák gyógyulásának első lépcsőfoka az, ha megtanulunk az érzelmekkel bánni, azokat megélni és kimondani.

A szívinfarktus pszichoszomatikája »

Az étkezés zavarai: az elhízás

Az evési szokásokban az ember lelkiállapota és az affektív (érzelmi, indulati) szükségletei tükröződnek. Sok mindent elárul egy emberről az, hogy mit eszik, milyen ételeket kedvel és mi az, amit elutasít.

A fogyókúrák akkor válnak hatékonnyá, amikor a viselkedésváltozás hatására a kövér embernek már nem szükséglete a túlsúly. A gyakorlatban azért eredménytelenek a fogyókúrák, mert tüneteket kezelnek, de nem veszik figyelembe, az okokat és az érzelmi egyensúly megteremtését elhanyagolják.

Az étkezés zavarai: az elhízás »

A hatékony fogyókúra pszichológiája

Még a legelszántabb fogyókúrázó lendülete is könnyen megtörik, amikor eléri az ún. fogyókúrás plató szintjét, azt a szintet, amely alá egy ideig a mérleg nyelve a legszigorúbb diéta mellett sem kúszik.

A hatékony fogyókúra pszichológiája »

A fogyókúra lelki okai

Elkerülés, félelem, külső kényszer, frusztráció vagy valaminek a kompenzálása miatt nem érdemes fogyókúrába kezdeni, hiszen ha ilyen lelkülettel állunk neki egy diétának,az biztosan kudarcra van ítélve.

Egyéni személyiségfejlesztő, vagy csoportos támogatással hihetetlen sikereket érhetünk el, rejtett belső erőforrásaink mozgósításával megtanuljuk magunkról, hogy igenis képesek vagyunk elérni céljainkat.

A fogyókúra lelki okai »

Fogyás hipnózisban

Hogyan segít a hipnózis a fogyásban? A hipnózisban a hipnotizőr javaslatot tesz az agyadnak. Például olyan javaslatot, hogy a csoki, a pizza, a kenyér vagy a csülkös pacal helyett a salátákat, gyümölcsöket fogyasztod majd nagy-nagy élvezettel. Ennek a javaslatnak a megfogalmazása azonban szakértelmet igényel, mert nem mindegy, hogy mit fogad be a jobb agyféltekéd.

Fogyás hipnózisban »

A migrén

A migrén heves fejfájás, mely rohamokban támad, vissza-visszatérő, lüktető, nagyfokú fájdalom jelentkezik a fej egyik oldalán. Gyakran kíséri émelygés, hányinger, hányás, látás- vagy hallászavar. Nők esetében háromszor gyakoribb az előfordulása, mint férfiaknál.

A migrén »

Epekő, epehólyag betegség és a pszichoszomatika

Epekő, epehólyag betegség: felmérjük az epekő, epehólyag betegséged tüneteid. Szeretném, ha minél hatékonyabb és pontosan dokumentálható lenne a folyamat, hogy a epekő, epehólyag rendellenesség viselkedését pontosan nyomon követhessük.

Epekő, epehólyag betegség és a pszichoszomatika »

Allergia és a pszichoszomatika

Az allergia tipikusan pszichoszomatikus betegség. Jelentkezhet a bőrön, akkor baj van a határainkkal, a kapcsolatainkkal, a gyengédség adásának, kapásának képességével. Ha a tüdő, a lélegzés működésével kapcsolatos az allergia, az szintén kapcsolati problémára, kommunikációs gondokra, a szabadságunk el nem érésére utal. Az emésztőrendszerben jelentkező allergiás tünetek a befogadással kapcsolatos hiányainkat mutatják, a világ megemészthetetlen, a szexualitás, a férfi – női szerepek nem tudnak a helyükre kerülni az életünkben.

Allergia és a pszichoszomatika »

Allergia naptár

Pollen naptár (február - október): Az allergia naptár a szezonális allergia megjelenéséről, intenzitásáról közöl információkat. Az allergia naptár nem más, mint egy pollennaptár, melynek segítségével nyomon követheti a beteg a magyarországi allergén növények virágzási periódusait.

Allergia naptár - Pollen naptár (február - október) »

Ha megtetszett a LELKI TITKAINK Mentálhigiénés Stúdió tevékenysége, kérlek ajánld ismerőseidnek is.