Gyakran Ismételt Kérdések   E-mail
Keresés
„Felelősek vagyunk életünkért és annak irányításáért.”

Dr. Edward Bach

Mi is az a Bach virágterápia?

A Bach virágterápia elmélete és gyakorlata

Bach virágterápiaMi is az a Bach virágterápia? - teszik fel manapság egyre többen és egyre gyakrabban a kérdést. Azért, mert bár a gyógymód 70 éve létezik, de hazánkban még nem olyan széles körben elterjed, mint például a nyugat-európai országokban, vagy az Egyesült Államokban, ahol a gyógyszertárak többségében kapható, és az emberek házi patikájának természetes része. Sőt, az Brit mentőszolgálat tartozékai közé tartozik Dr. Edward Bach híres életmentő gyógyírje is. Miért nincs ez hazánkban is így? Hiszen oly csodálatos, mellékhatások nélküli, szelíd és lágy gyógymódról van szó, amelynek szélesebb körben való megismerése igazi ajándék a testben, lélekben, és szellemben is meggyógyulni vágyók részére.

A Bach virágterápia alapjai

Dr. Edward Bach 1886-1936-ig élt Angliában. Azok közé a kutató elméjű orvosok közé tartozott, akik az elsők között mutattak rá, hogy nem elég a betegség külső tüneteit kezelni, hanem magát az embert kell gyógyítani. A gyógyszeres kezelés rengeteg mellékhatása ugyanis annyira legyengíti a szervezetet, hogy nagyobb veszélyt jelent, mint maga a betegség.

Segítünk Neked
Szeretnéd megosztani valakivel gondjaidat?

Tanácsot is szeretnél kapni?

Szakértőnk készséggel válaszol, ha aktuális családi problémáiddal, kapcsolataiddal, lelki gondjaiddal keresed fel őt.

Kattints ide »

Bach doktor azt állította, hogy a legtöbb betegség okát az egész szervezet működésének zavaraiban kell keresni. De ezzel sem elégedett meg, szentül meg volt róla győződve, hogy a természetben léteznek olyan növények, melyek képesek fokozni a szervezet ellenálló képességét, káros mellékhatások nélkül, és ezek segítségével az ember tulajdonképpen önmagát gyógyíthatja.

Ha végiggondoljuk, az emberiség történetében mindenkor jelentős szerepük volt a gyógynövényeknek. Egészen a legutóbbi évekig a gyógyszerészeti készítmények alapjául természetes hatóanyagok szolgáltak. A Bach-gyógyesszenciák azonban nem a növények fizikai alkotórészeiből táplálkoznak, hanem a virágokban bennlakozó energiát és információt tartalmazzák. Ezt a gyógyító energiát speciális eljárással vonják el a növényektől és tartósító oldatban, nevezetesen alkoholban tárolják. Az így nyert finom szubsztanciát használják a betegséget okozó láthatatlan szintek (éteri, asztrális, mentális) kezelésére. Úgy is mondhatnánk, hogy a hagyományos gyógyítás a fizikai tüneteket fizikai anyagokkal kezeli, a Bach-gyógyeszenciák a nem látható (tehát érzelmeinkben, gondolkozásmódunkban jelenlévő) okokat a láthatatlan energiával (pontosítva a benne lévő informatikai rezgéssel) gyógyítják.

A Bach virágterápia szellemi szemléletű értelmezése

Az ember bioenergetikai tere magában foglalja a fizikai testen kívüli, normál körülmények között nem látható emberi energiamező rétegeit, amely aura néven közismert. Ezek az egymást kölcsönösen befolyásoló és kiegészítő rétegek meghatározott frekvenciasíkon rezegnek.

Az aura legáltalánosabban a következőképpen határozható meg: minden létezőt átölelő, átható energiaburok, energiamező. Az emberi aura egyébként nem állandó, lehet több színű és gyakran változó. Maga az aura többrétegű, leírását az alapján tehetjük meg, ha számbavesszük, hogy milyen rezgések, energiák jellemzőek az emberre? A legáltalánosabban ismert rezgések a sejtek, a szervek rezgései - ez a fizikai (éterikus) réteg; az érzelmeink (szeretet, bosszúság, dühkitörés, stb.) szintén energia kibocsátással járnak - ez az emocionális rétege auránknak, az agytevékenység (a közismert alfa, béta, stb. állapotok) a mentális réteg egyik alkotó eleme, a következő réteg a spirituális szinthez lehet sorolni, ide a reinkarnációs, a magasabb rendű szeretet, a teremtő és a szellemvilággal való kapcsolattartás transzperszonális rétege tartozik.

A magyarázatból kitűnik, hogy az Edward Bach doktor által feltalál gyógymódnak, és pontos hatásmechanizmusának megértéséhez feltétlenül szükséges ismernünk az embert alkotó energetikai rendszert, annak láthatatlan síkjaival együtt.

Bach virágterápia: Az energiarendszer torzulása betegség esetén
1. éterikus 2. emocionális 3. mentális 4. transzperszonális

Az embert alkotó láthatatlan energiamező harmónikus és torzult rezgésmintája

Az aura első, éterikus síkján helyezkednek el a csakrák, az energiagyűjtő és elosztóhelyek.

Bach virágterápia: az emberi test és a csakrákA csakra kereket jelentő szanszkrit eredetű szó, valószínű onnan kapta nevét, hogy a tisztánlátók örvénylő energiaként érzékelték, hisz tölcsérszerűen keskenyedő áramlásként járják át a szervezetet.

Általában 7 fő csakrát említ az irodalom: gyökér, szakrális (vagy szex), napfonat, szív, torok, harmadik szem, korona csakra. A csakrák endokrin (belső-elválasztású) mirigyekhez kapcsolódnak. A csakrák látják el energiával a hozzájuk kapcsolódó szerveket; pld. a szívcsakra a szív, tüdő, mellkas, keringés, vér, karok és természetesen a csecsemőmirigy energiaellátását biztosítja. Ebből következik, hogy a csakrákban bekövetkezett változásokból következtetni lehet a hozzájuk tartozó szervekben végbement változásokra is.

Az auránk tehát életenergiánkat, a szervezetünk állapotát tükrözi, de ha figyelembe vesszük, miszerint az aura rétegei érzéseink, gondolataink rezgéseit és minden más, a velünk kapcsolatos rezgéseket is hordozzák, akkor megállapíthatjuk, hogy auránk - igazi személyazonosságunk, azaz testi-tudati-lelki térkép önmagunkról.

A csakrák összeköttetésben állnak az energiamező más síkjaival és különféle frekvenciákban forognak. A különösen érzékeny emberek észlelik a csakrák különböző színeit. Modern fényképészeti eljárásokkal (aurafotózás) a bioenergetikai mező egyre több rétege tehető láthatóvá a kevésbé szenzitív emberek számára. Az aura magában foglalja személyiségünk valamennyi tudati és tapasztalati síkját.

A betegség e felfogás szerint diszharmónia vagy rezgéstorzulás az aurán belül vagy a különböző síkok között a bioenergetikai mezőben. E frekvenciazavar információs mintája, amely más időtörvényeket követ, mint a fizikai test, éterikus síkon jelenik meg már hetekkel, hónapokkal, sőt esetleg évekkel azelőtt, hogy a zavar a testben megnyilvánul. Ezért utalt Bach ismételten virágeszenciáinak megelőző hatására.

A szenzitív, auralátó emberek az ilyen diszharmonikus információmintákat árnyékként észlelik, vagy diszharmonikus, negatív kisugárzásnak érzik. Ha az ember a diszharmóniát már éterikus síkon finom anyagú gyógyeljárásokkal korrigálja, úgy azok a fizikai testben nem nyilvánulhatnak meg: nem terhelhetik meg és nem betegíthetik meg.

E felfogás szerint a legtöbb betegség oka az aura emocionális és mentális síkján keresendő (azaz az érzéseinkben, és gondolatainkban) a tudat alatti és szubjektív érzelmi és gondolati reakciók síkján, melyek vagy blokkoltak, vagy ingertúláradásoktól túlságosan felfokozottak.

E frekvenciatorzulások olyan negatív érzelmekhez vezetnek (mint a félelem, gyűlölet, féltékenység, méreg, türelmetlenség, bánat), amelyek az éterikus síkon keresztül mindenekelőtt a fizikai test idegrendszerére és később annak szerveire hatnak ki.

A Bach virágok

A Bach virágok „bizonyos magasabb rendből” származó növények. Mindegyikük bizonyos lelki princípiumot (azaz alapvető jellembeli tulajdonságot, erényeket) testesít meg, és energetikai kifejezéssel élve meghatározott frekvencián rezeg. E „növényi” frekvenciaminták mindegyike megfelel egy lelki frekvenciának az emberi energiamezőben. A Bach által felismert 38 lelki potenciál mind az emberi lélek „erénye”, illetve a harmonikus magatartásminták archetipikus készletét alkotja, bár egyedileg eltérő súlypontokkal.

Az egyes lelki, személyiségbeli problémára bevett eszencia harmonikus impulzust ad az emberi energiamezőnek az adott probléma frekvenciatartományában. Helyrehozza a torzulást, vagy reharmonizálja a negatív reakciómintákat. Így az esetleges jellemhibából ismét jellemerősség lesz. Más szóval a lelki-tudati blokk feloldódik. Vagy Bach szavaival: Ott, ahol az ember „már nem egészen önmaga”, ismét „teljesen önmaga lesz”.

A személyiség a virágfrekvencia segítségével megleli a kivezető utat a zűrzavarból és behatároltságból, visszajut a lelki potenciálokhoz vagy erényekhez, amelyek létünknek értelmet adnak, és harmóniával ajándékoznak meg.

A Bach virágterápia és a természetgyógyászat

A népszerű nevén alternatív gyógyászatnak hívott területen számos gyógymód létezik, mely összhangban van dr. Bach felfedezésével. Például a magas potenciálú (D30-tól kezdve felfelé) homeopátiás szerekben a nagy arányú hígítások miatt szintén nem található az adott növény, állat, vagy ásványi anyag fizikai alkozórésze. Így csak az adott szer által hordozott informatikai energiát tartalmazza a homeopátiás folyadék, vagy a tejcukor, illetve répacukor alapanyagú tabletták, golyócskák.

Az embert alkotó finomenergetikai közegeket (hivatalos megnevezése: morfogenetikai erőtér) és a homeopátiás szerek informatikai hatásmechanizmusát nézve a következőket állapíthatjuk meg:

A homeopátiás szerek a potenciáltól függően lépnek kapcsolatba az ember teljes rendszerét alkotó energetikai közeggel. Az alacson potenciálú készítményeknél a hígítás nem olyan magas arányú - nagyon kevés fizikai anyagot még tartalmaznak - így a fizikai és az utána következő étertestünkkel lépnek kapcsolatba ezek a homeopátiás szerek. A magasabb potenciálú alkati szerek - amelyek már csak az adott növényi, állati vagy ásványi eredetű gyógyszer informatikai rezgését tartalmazzák - az emocionális, illetve mentális testünkkel lépnek kapcsolatba.

Bach virágterápia esszenciák

A Bach virágterápia eszenciákból nem hígításos, illetve dinamizálásos („rázogatás”) módszerrel vonják ki az az adott növény energo-informatikai struktúráját (lenyomatát), hanem a gyógynövény virágzatának napoztatásos vagy forralásos módszerével. Az így kapott eszencia, azaz energetikai információ, a mentális (tehát gondolati) közegünkkel lép energoinformatikai kapcsolatba, ugyan azzal a közeggel, mint a homeopátia magas potenciálú alkati szerei.

Az ember egy nyílt energoinformációs rendszer. Így az őt alkozó finomenergetikai közegekben az információ folyamatosan szabadon áramlik átjárva egyik rendszerből a másikba. Ezt tudva, bármelyik szinten is közlünk információt az energetikai rendszerünkkel, az egységes egészként át fogja járni mindegyik (fizikai, éteri, emocionáli, mentális) finomenergetikai testünket, egész emberként, teljes mértékben, és minden síkon hatva az adott állapotra.

Minél magasabb (a mentális felé közelítve) szinten, azaz szubsztanciában közlünk információt az emberi energetikai rendszerrel, annál valószínűbb hogy az adott betegséghez oki terápiával közelítünk. Ez abból a szemléletmódból adódik, miszerint minden betegségünk diszharmónikus gondolkozásmintáinkból indulnak ki. Ezek a negatív gondolatminták hatást gyakorolnak érzelmeinkre, melyek aztán az éteri formaképző, illetve a fizikai szinünkön elváltozáshoz, azaz konkrtét szervi betegséghez vezethetnek.

Tehát, minél magasabb szintű, azaz finomabb szubsztanciájú az energetikai információközlés, annál szelídebb, természetesebb és hatékonyabb az alkalmazott gyógymód.

Forrásmunkák és felhasznált irodalmak jegyzéke:

Julian Barnard: Bach virágterápia - Lélekgyógyászat természetes módon (Medicina Könyvkiadó, Budapest)
Mechthild Scheffer: Az eredeti Bach virágterápia (Magyar Könyvklub Kiadó, Budapest, 2001.)
Dr. Bíró Dénes: A tudatra ébresztés energiája („Reménység a Gyógyulásban” Alapítvány, Budapest, 2000.)
Dr. Kornhoffer Mária: A mindennapok homeopátiája (M és M Goldprint Kiadó)

Bach virágterápia

A Bach virágterápia során újra megtalált boldog és kiegyensúlyozott önmagad segítségével az élet élvezetnek, a megpróbáltatások és a tapasztalatok kalandoknak tűnnek majd neked, mivel csupán fel kell ismerned lelki erődet, hűnek kell lenned önmagadhoz, s minden megoldódik, ahogyan a köd is szertefoszlik, ha kisüt a nap.

Bach virágterápia cikkgyűjtemény

Mi is az a Bach virágterápia?
Mi is az a Bach virágterápiaMi is az a Bach virágterápia? Mellékhatások nélküli, szelíd és lágy gyógymódról van szó, amelynek szélesebb körben való megismerése igazi ajándék a testben, lélekben, és szellemben is meggyógyulni vágyók részére.

Mi is az a Bach virágterápia? »

Bach virágterápia gyakorlata
Bach virágterápia gyakorlataA Bach virágterápia gyógyító hatása csak úgy tud aktivizálódni, ha a beteg is akarja állapotának változását. Elengedhetetlen feltétel: a páciens saját maga is akarjon gyógyulni.

A Bach virágterápia gyakorlata »

Miben segít a Bach virágterápia?
Miben segít a Bach virágterápiaA harmónia megteremtésében és így a jó döntések meghozatalában segíthet a Bach virágterápia.

Ha szeretnéd kezedbe venni sorsod irányítását és tenni érte, ha úgy érzed szükséged van egy kis segítségre, próbáld ki a Bach virágterápia módszerét.

Miben segít a Bach virágterápia? »

Kismamák és a Bach virágterápia
Bach virágterápia kismamák részéreAz áldott állapotban lévő kismamáknak fokozottabb figyelmet kell fordítanuk testi, lelki egészségükre. Különösen oda kell figyelniük a gyógyszerek szedésére, és azok nemkívánatos mellékhatásaira a magzatra nézve.

Az állapotos nőknek általánosságban azt tanácsolják, hogy mindenféle gyógyszer szedésétől tartózkodjanak a magzat egészséges fejlődése érdekében, ugyanakkor minden esetben mérlegelni kell a gyógyszer elhagyásának esetleges negatív hatásait is. Ezért a gyógyszert szedő, vagy esetlegesen lelki problémákban szenvedő kismamáknak kifejezetten fontos tudniuk, hogy milyen alternatív lehetőségeik vannak egészségfejlesztésük, és nemkívánatos tüneteik kezelésében.

A kismamák kiegészítő kezelésében egyik legideálisabb lehetőség a Bach virágterápia.

Kismamák és a Bach virágterápia »

Bach virágterápia Gyakran Ismételt Kérdések
Bach virágterápia gyakran ismételt kérdésekA Bach virágterápia állapotfelmérő beszélgetései során gyakran tesznek fel kérdéseket. Az alábbi válogatásban a leggyakrabban ismételt kérdéseket adom közre.

Bach virágterápia Gyakran Ismételt Kérdések »

Ki volt Edward Bach?
Ki volt Edward Bach? Mi késztette a Bach virágterápia kidolgozására?Dr. Edward Bach 1938 és 1936 között dolgozta ki a Bach virágterápia rendszerét, amely a homeopátia alapelveit továbbgondolva virágkivonatok segítségével a testi és lelki betegségek érzelmi okainak kezelésére és megszüntetésére szolgál.

A Bach virágterápia amely elveit tekitve hagyományos és szemlélete alapján modern gyógymód, egyaránt felhasználható testi betegségek, közérzeti zavarok, vagy lelkiproblémák kezelésére, főleg azok megelőzésére, a jellem fejlődésének előmozdítására.

Ki volt Edward Bach? »

Edward Bach: Az utazók története
Bach virágterápia Dr. Edward Bach 1934-es előadása alapjánHol volt, hol nem volt - mert a dolgok mindig így kezdőnek: egyszer volt, hol nem volt -, volt egyszer tizenhat utazó, akik elhatározták, hogy átvágnak egy erdőn.

Kezdetben minden rendben is ment, ám egyszer csak az egyikük, Apróbojtorján, aggódni kezdett amiatt, hogy a helyes úton vannak-e. Késő délután, amikor már mélyebben jártak az árnyékok között, Bohócvirág félni kezdett attól, hogy eltévesztették az utat. Amikor lement a nap, besötétedett, s megszólaltak az erdő éjszakai hangjai, Napvirágon erőt vett a rémület és a pánik. Az éjszaka közepén a legnagyobb sötétben Sülzanót elvesztette minden reményét, és azt mondta: „Nem megyek tovább! Ti folytassátok az utat, de én itt maradok, míg a halál meg nem enyhíti szenvedéseimet.”

Edward Bach: Az utazók története »

Mi is az a Bach virágterápia?
Mi is az a Bach virágterápia?Mi is az a Bach virágterápia? - teszik fel manapság egyre többen és egyre gyakrabban a kérdést. Azért, mert bár a gyógymód 70 éve létezik, de hazánkban még nem olyan széles körben elterjed, mint például a nyugat-európai országokban, vagy az Egyesült Államokban, ahol a gyógyszertárak többségében kapható, és az emberek házi patikájának természetes része. Sőt, az Brit mentőszolgálat tartozékai közé tartozik Dr. Edward Bach híres életmentő gyógyírje is. Miért nincs ez hazánkban is így? Hiszen oly csodálatos, mellékhatások nélküli, szelíd és lágy gyógymódról van szó, amelynek szélesebb körben való megismerése igazi ajándék a testben, lélekben, és szellemben is meggyógyulni vágyók részére.

Mi is az a Bach virágterápia? »

Bach virágterápia kutyáknak
Bach virágterápia kutyáknakAz állatgyógyászat is egyre gyakrabban alkalmazza az úgynevezett alternatív gyógyító- és terápiaeljárásokat, módszereket. Az egyik ilyen, egyre közismertebbé váló terápialehetőség a Bach virágterápia.

Azonban az emberekre érvényes kezelési alapszabályokat nem lehet az állatokra, kutyákra egy az egyben érvényesíteni. Néhány természetgyógyászati tapasztalattal rendelkező állatorvos és állatterapeuta munkája nyomán már összeállítottak egy jól és nagy biztonsággal alkalmazható leírást, amelyik például speciálisan a kutyákra vonatkoztatható.

Bach virágterápia kutyáknak »

Bach virágterápia a Wikipédián »

Mi is az a…?

Álomfejtés » Bach-virágterápia » Depresszió » Grafológia » Lelki egészség »

Önbecsülés » Pikkelysömör (psoriasis) » Pszichoszomatika » Vitiligo » Testbeszéd »


Ha megtetszett a LELKI TITKAINK Mentálhigiénés Stúdió tevékenysége, kérlek ajánld ismerőseidnek is.