Gyakran Ismételt Kérdések   E-mail
Keresés

Mi is az a grafológia?

Segít-e a grafológia az önismereti, személyiségfejlesztő munkában?

Mi is az a grafológia?Az emberek többsége élete folyamán már biztosan találkozott a grafológia eszközeivel: akár hobby-szinten, akár tudományosabb vonatkozásban. Van, aki folyóiratokban megjelent írások elemzését olvasgatva, van, aki saját írását vizsgálgatva jutott az íráselemzés közelébe.

Az íráselemzés révén olyan „tükörrel” kerülünk szembe, akik mi magunk vagyunk: pozitív és negatív tulajdonságainkkal együtt. Aki bátran szembe mer nézni az eléállított tükörrel, az már felkészült arra, hogy önismeretét fejlessze, az életben megélt nehézségekkel felvegye a harcot, ami által boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá válhat.

A grafológus

A grafológus a megbízó személy által nyújtott kézírás vizsgálatával foglalkozó szakember. A kapcsolatfelvétel történhet személyesen, telefonon, e-mailben, illetve levélben is. Szerencsés a bejelentkezést követően személyes találkozóra sort keríteni, hiszen a segítségnyújtás pontos megbeszélésével fontos információcserére van lehetőség, valamint a személyes találkozó kapcsán az írásminta felvételére is sor kerülhet. A próbaként felajánlott gyorselemzésre írásmintáját átküldheti scannelt formában is, de a részletes íráselemzéshez mindenképpen az eredeti, kézzel írott írásmintára lesz szükség.

Az írásminta felvételének szabályairól

Amennyiben az írásminta elkészítésére nem személyes találkozó kapcsán kerül sor, a megbízó részéről meghatározott információkra mindenképpen szüksége van a grafológus szakembernek.

A grafológiai elemzéshez szükséges információk

 • az írásmintát nyújtó személy életkora, neme, iskolai végzettsége
 • domináns kézhasználat
 • az írás minőségét meghatározó tényezők ismerete: pl.: szemüveg viselése, gyógyszeres befolyásoltság, fáradtság vagy betegség
 • az írásminta elkészítésének körülményei: az írófelület és az íróeszköz minősége
 • az írásmintán feltüntetett beleegyező nyilatkozat az elemzés elkészítéséről
 • konkrétan megfogalmazott kérdés/kérdések, amelyekre az ügyfél a grafológustól választ vár

Az írásminta elkészítésére vonatkozó szabályok

 • A/4 méretű sima papír
 • Tetszőlegesen megválasztott íróeszköz, és írófelület
 • Megszólítással és aláírással ellátott, legalább 15 sornyi – de lehet akár több oldalnyi- tetszőleges témájú, sorvezető nélkül elkészített szöveg
 • Eredeti írásminta szükséges, mert a fénymásolat vagy fax-on továbbított írásminta pontatlan eredményhez vezethet.

A grafológiai elemzés visszajelzése

 • Élőszóban történő visszajelzésnél a személyes találkozás lehetővé teszi azt, hogy a megbízó kérdések feltevésével pontosabb választ kapjon, lehetőség van az elemzett írásminta magyarázatára, közvetlenebb és oldottabb hangulatban történő beszélgetés keretében.
 • Írásos visszajelzés esetén a grafológus elemzését a kliens kérdésére fókuszálva állítja össze. Előnye abban áll, hogy a megfogalmazott szakvélemény körültekintően és tárgyilagosan leírja a kért információkat. Hátránya, hogy nincs lehetőség ezek szóbeli megfogalmazására, megbeszélésére, így előfordulhatnak félreértelmezések, illetve nem pontosan megfogalmazott kérdések esetén más jellegű válaszokat kaphat a megrendelő.
 • Az írásos visszajelzés speciális formája az e-mailben történő válaszlevél. A kliens ebben az esetben további kérdéseit megfogalmazhatja, illetve visszajelzésével tájékoztathatja grafológusát megelégedettségéről.

Etikai szabályok

 • Írásminta elemzés kizárólag az írásmintát nyújtó személy tudtával és beleegyezésével történhet. Párkapcsolati elemzés során mindkét fél beleegyezése szükséges. Kiskorú gyermekek esetén a vizsgálatot a szülő/törvényes képviselő kérheti, de 14-18 év közötti fiatalok esetében a gyermek beleegyezése is szükséges. Elhunyt személyek utólagos írásvizsgálatát a törvényes örökös kérheti.
 • Célszerű a megrendelővel szerződést kötni. A szerződés tartalmazza a megbízás célját, a tevékenység körülményeit, a szakvélemény visszajelzési módját és időpontját, a díjazás mértékét.
 • Az írásmintát nyújtó személlyel kapcsolatosan a grafológust teljes titoktartás övezi. A tudomására jutott információkat köteles bizalmasan kezelni.

Mire használható a grafológia elemzés

 • pályaválasztás segítése, pályaalkalmasság vagy munkastílus megállapítása
 • pályaalkalmassági vizsgálatok kiegészítésére, vezető kiválasztási, csapatépítő folyamatok támogatására
 • rövid személyiségkép készítése az önismeret növelése céljából
 • teljes személyiségkép készítése az önismeret elmélyítése, személyiségfejlesztés céljából
 • párkapcsolati elemzés – összeillőségi tanácsadás a párkapcsolati válságok megelőzése céljából
 • gyermek rajzelemzés segít bennünket gyermekünk jobb megismerésére, rejtett gondjainak a feltárásában

Bartus Anikó grafológus

Bartus Anikó grafológus - Mi is az a grafológia?Bartus Anikó grafológus vagyok. Régóta vonz a grafológia, s az örök kérdés: vajon az írásképből meghatározható-e az író személy személyisége, s mennyire objektív a kép, amely az írásmintát nyújtó személyről a vizsgálatok kapcsán kirajzolódik?

Az egyéniség, és a személyekben végtelenül változatosan kombinálódó viselkedési és gondolkodási minták, jellemvonások, tulajdonságok egyszeri és megismételhetetlen reprezentációja leképződik-e a kézírásban, s ha igen, akkor az írás vizsgálatával – mint az ujjlenyomat – megfogalmazhatóvá válik-e?

Bátran állíthatom, hogy a válasz: igen! A kézírásból megállapítható, hogy az író személy hogyan érzékeli a valóságot, hogyan alkalmazkodik a külvilághoz, hogyan kezeli az emberi kapcsolatokat, mik a motivációi, egyéni indítékai, hogyan reagál sérelmekre és az agresszióra, miként alakítja környezetét saját igényeihez. A felszínen csak a személyiség szükségletei és a valóság által megélt dolgok közötti kompromisszum érzékelhető. A tiszta személyiségkép megalkotásához hosszas, pszichológiai attitűddel átitatott vizsgálat, idő és körültekintés szükséges.

Grafológia cikkgyűjtemény a grafológus tollából

Grafológia
Lelki torzulásokat, rossz szokásokat grafoterápiás módszerekkel enyhíthetünk, hagyhatunk el, változtathatunk meg. Ha pályát választunk, vagy módosítunk, nem mindegy milyen irányt veszünk. Adottságainkat, tehetségünket, munkához való viszonyunkat avatott szem felismeri és így megkímélhet bennünket a néha évekig, évtizedekig tartó „vakvágánytól”. De ugyanígy nem mindegy, hogy főnökök vagy alkalmazottak, beosztottak vagyunk e valahol, esetleg önállóan is, vállalkozóként is megálljuk majd a helyünket? Menedzser típusú, statikus, tudós, intuitív vagy erőskezű vezetők leszünk?

Grafológia »


Mi is az a grafológia?
Az íráselemzés révén olyan „tükörrel” kerülünk szembe, akik mi magunk vagyunk: pozitív és negatív tulajdonságainkkal együtt. Aki bátran szembe mer nézni az eléállított tükörrel, az már felkészült arra, hogy önismeretét fejlessze, az életben megélt nehézségekkel felvegye a harcot, ami által boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá válhat.

Mi is az a grafológia? »


Grafológia elemzési módszerei
Már igen régen észrevették, hogy a kézírások mennyire különböznek egymástól. Ezt nem is tartották véletlennek, sőt összefüggéseket láttak a személyiség és az írás között. Már az ókor nagy költői és filozófusai is a jellemre következtettek az írásból. A grafológia tudománya Michontól, Klagestől kiindulva terjedt el az egész világon. Sokféle szemszögből és pszichológiai irányzat alatt vizsgálták az írás tudományát. A módszerek sokszor teljesen eltérnek egymástól, és jelenleg is többféle irányzat van a köztudatban, de egy dologban mindegyik megegyezik, mégpedig abban, hogy a személyiség és az írás közötti összefüggéseket keresi. A lexikonból megtudhatjuk, hogy a grafológia (íráselemzés) az ember személyiségének kézírásból való megismerésével foglalkozik. Az írás a gondolatközlés egyik módja és így kapcsolódik össze személyiségünkkel.

Grafológia elemzési módszerei »


Grafológia és a számok
A kézírásokban megjelenő szimbólumoknak kiemelt jelentősége van. A számszimbolika az írásmintában fellelhető számoknak tulajdonít értelmet: olyan betűvariációknak, amelyek egy számot jelenítenek meg.

Grafológia és a számok »


Grafológia: Mit rejt az aláírás?
Írásom keretei csak egy kis kedvcsinálásra adnak módot a betűfejtés tudományához. Ezért hát itt arra hívom fel a figyelmedet, hogy a balra dőlést egyrészt a múltba való visszatekintgetésként, másrészt anyai örökségünkhöz való viszonyunkként foghatjuk fel, míg a jobbra dőlés, (a magyar nyelvben az írás természetes haladási iránya,) a jövő felé való haladásunkat, apai örökségünket jelzi. Természetesen mindez az összes többi jellel együtt értelmezendő.

Grafológia: Mit rejt az aláírás? »


Karácsonyi ének - a grafológus értelemezésében
Ahogy gondolatban elképzelem aláírását, örömmel töltenek el a felfelé ívelő betűk, a kisebb kezdőbetűk. Igen más embert látunk most. A pénzeszsák is kiürülőben van, a szúrós vonalak lágyabbak lettek. A kezdetleges girlandok mintha ölelésre tárnák a karokat. Emelkedik a sorirány, a hatalmas szögletes kezdőbetűk is megváltoztak. Így már jobb!

Karácsonyi ének - a grafológus értelemezésében »Grafológia és grafológus

Mi is az a…?

Álomfejtés » Bach-virágterápia » Depresszió » Grafológia » Lelki egészség »

Önbecsülés » Pikkelysömör (psoriasis) » Pszichoszomatika » Vitiligo » Testbeszéd »


Ha megtetszett a LELKI TITKAINK Mentálhigiénés Stúdió tevékenysége, kérlek ajánld ismerőseidnek is.