Gyakran Ismételt Kérdések E-mail
Keresés
„Sokan vannak, akik idejük felét azzal töltik, hogy olyan célok után vágyódnak, melyeket elérhetnének, ha idejüket nem azzal töltenék, hogy vágyakoznak.”

Alexander Woollcott

A sikeres férfi

A siker természetrajza

Sikeres férfiMilyen a sikeres férfi? Középmagas, illetve magas, sovány testalkatú, arca hosszúkás, aszkétikus, a bőre sötétebb tónusú, arca sokszor karakteres, férfias jelenség. Fontos számára az abszolút siker, és mindenben a siker lehetőségét keresi. Vizsgáljuk meg közelebbről ezt a kérdést: Milyen a sikeres férfi?

A siker

Ha száz embert megkérdeznénk, hogy „mi a siker”, gyanítom, hogy legalább százféle választ kapnánk. Lenne, aki azt mondaná, hogy „az, ha sok pénzem van”, lenne, aki azt tartaná sikernek, „ha közismert lenne”. Más úgy definiálná, hogy „a célunk felé haladva, az elénk kerülő akadályok leküzdése fölött érzett öröm”. Megint más azt tartaná sikernek, „ha a tevékenységét elismernék”.

Bárhogy is határozzuk meg a siker mibenlétét, abban mindenki egyetérthet, hogy mindnyájan szeretnénk egy olyan életet élni, amire ráillik a sikeres jelző.

Ha úgy közelítjük meg a sikert, hogy annak egy állandó állapotnak kell lenni, és nem egy időszakos érzésnek, akkor talán az lehetne a legjobb definíció, hogy „a sikeres élet az, ahol jó felkelni, és jó lefeküdni”.

Ez a megfogalmazás sejtetni véli azt, hogy társadalmi és vagyoni helyzettől függetlenül bárki élhet sikeres életet, azaz a siker nem a külső körülményekben keresendő, hanem egy szilárd meggyőződéseken alapuló belső tartásban. Vagyis ahhoz, hogy az életünk külső, látható szférájában sikeresek lehessünk, először belül kell sikeressé válnunk. Viszont, ha belül sikeresek vagyunk, akkor annak külső megnyilvánulása már nem is tűnik olyan fontosnak.

Kultúrkörünkben elsősorban materiális magyarázatok dominálnak, mivel a siker fogalma legtöbbször egy karrierhez, vagy durvább esetben csak magához a pénzszerzéshez kötődik. Tudom, hogy többségünk élete „kényszerből” főként ezen tényezőkre összpontosít, ugyanakkor a válasz ennél sokkal összetettebb.

Nincs abszolút igazság, a halak a víz felett, az emberek a víz alatt nem jutnak levegőhöz. Bár alapvetően társadalmi normákból indulunk ki, mégis mindenki mást tart sikernek - mondhatni, a siker viszonylagos. Például egy adott alkalmazotti pozíciót valaki sikernek él meg, míg ugyanazt egy másik személy kudarcnak. Jobb tehát a kérdést inkább úgy feltenni, hogy

Neked mit jelent a siker?

Itt és most felismerhetjük azt, hogy egy érzésről beszélünk. Egy határozottan kellemes érzésről, saját belső világunk relatív rendszerében. Mert mindaz, amit életünk során megélünk, egy érzésként jelentkezik tudatunkban, amelyre különböző módon reagálunk. E reakció pedig újabb érzések okává válik, s a láncolat folytatódik. (Negatív példa: megcsalás - féltékenység - gyilkosság - bűntudat - öngyilkosság. Pozitív példa: új vállalkozás - siker érzése - fejlesztés - újabb siker.) Ugye ez így követhető?

Miből táplálkozik a siker érzése?

Siker folyamatA folyamatból, pontosabban abból, ahogy haladunk egy jól meghatározott cél felé. Ez nem egy statikus jelenség, hanem egy általunk irányított eseménysor. Fizikai és metafizikai értelemben egyaránt. Ismétlem: általunk irányított! A siker nem véletlenek műve.

Itt az egyszerű ábra azt szemlélteti, hogy a kiindulási pont és a célunk között akadályok találhatóak. Fel kell ismernünk, hogy végsõ soron ezek nem azért vannak, hogy akadályozzanak, hanem hogy útjelző táblaként tereljenek bennünket a vágyott cél felé. Ugyanis egy nehézség leküzdése által újabb erőt nyerünk a folytatáshoz és fejlődik a problémamegoldó készségünk.

Ha tartjuk a helyes irányt (látva a célt) és kitartóak vagyunk, akkor csupán idő kérdése, hogy mikor teljesül a tervünk. Ez itt a másik kulcsszó, a terv. Meg kell tanulnunk célokat kitűzni és egy tervet készíteni azok elérésére. Ezek a legfontosabb készségek, amelyekre sajnos az iskolában nem készítenek fel. A jó hír azonban az, hogy ez is, mint minden más készség, elsajátítható és folyamatosan fejleszthetõ. Így tehát már tisztán látszik a siker lényegi forrása, ez pedig nem más, mint maga a folyamat, azaz haladni a cél felé. Ha nincs cél, csak bolyongunk, ami rossz érzéseket kelt, s értelmetlenné teszi az életet. Teljes a kör, bizton kijelenthetjük, hogy a siker nem létezhet célok nélkül.

A siker alapfeltétele az egészséges önismeret

Ahhoz, hogy a belső énünket - akik valójában vagyunk - sikerre hangoljuk, tisztába kell lennünk önmagunkkal. Tudnunk kell az életünk legalapvetőbb kérdéseire a válaszokat. Tudnunk kell, hogy kik is vagyunk valójában, hogy honnan jöttünk és hová tartunk. A sikeres férfiak erre a három kérdésre tudják a választ, és ezért van erejük, ezért tudják megtenni azokat a dolgokat, amiket a sikertelenek nem tesznek meg soha. Senki nem álmodhat sikeres életről, ha nem tudja, hogy ki is valójában, ha nincs tisztában az eredetével, és ha fogalma sincs arról, hogy mi lesz a sorsa a halála után.

Segítünk Neked
Szeretnéd megosztani valakivel gondjaidat?

Tanácsot is szeretnél kapni?

Szakértőnk készséggel válaszol, ha aktuális családi problémáiddal, kapcsolataiddal, lelki gondjaiddal keresed fel őt.

Kattints ide »

Minden vagyon és elismerés közepette is, ezek a kérdések válasz után kiáltanak, és amíg nincs meg rájuk a válasz, addig megrabolják az embert attól, hogy élvezze azt, amilye van. Lehetetlenné téve, hogy örülhessen az elismerésnek, pénznek, népszerűségnek, az életének. Ennek a három kérdésnek a cáfolhatatlan válaszai adják meg az ember valódi önazonosságát, ami aztán képessé teheti őt egy olyan teljesítményre, aminek eredményeként elismerést, ismertséget és jólétet is elkönyvelhet magának. Ezeknek a válaszoknak a megtalálása minden ember egyéni felelőssége és mondhatni kötelessége.

A valódi siker az, amikor az ember megtalálja a kérdéseire a válaszokat, és azok alapján éli az életét. Ezek a válaszok kikutathatóak, de megtalálásukhoz alázatra és az igazság abszolút elismerésére van szükség. A válaszok aztán szép lassan átformálják a szívet és megteremtik annak lehetőségét az emberben, hogy állandó öröme legyen, hogy megszabaduljon a félelmeitől, hogy egy kiteljesedett életet éljen, függetlenítve magát a körülményeitől.

Összefoglalva: a sikeres férfi tehát a szívében sikeres. Megvannak az élete kérdéseire a válaszai, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a valódi belső énjében győztes és sikeres módon gondolkodjon. Mivel van egy egészséges önazonossága, ezért a külső körülményeitől függetlenül, tudja magáról, hogy értékes és teljes ember, ennek következtében elégedetten fekszik le, és reggel örül annak, hogy az előtte álló napot megélheti.

Aki így él, elmondhatja magáról, hogy sikeres.

A sikeres férfi személyisége

A sikeres férfi személyiségeTudja, mit akar! Pontosan kitűzött céljai vannak, amiket meg is valósít. Tervei határidős álmok és valóra váltásukon dolgozik. Nem pénzt keres – ez mintegy mellékesen adódik az életében – hanem pontosan megvalósítja céljain keresztül önmagát. Kevés ilyen férfit ismerünk, ám amikor ilyenre akadunk, csodálattal tölt el bennünket, nőket, a sikerük és személyiségük varázsa. Ez jóval több annál, hogy a „pénzre hajtanánk”, ahogy kudarc-kupac gyűrött kord nadrágos férfitársaik jellemzik ezt a magatartást.

A sikeresség már csecsemőkorban elkezdődik. Az óvodai csoportban „hangadó” gyermek, aki lehet, hogy nem a legokosabb, de a legtöbben figyelnek rá, később valószínűleg sikeres emberré válik. A siker fakadhat makacs ellenállásból éppen úgy, mint túlzott önbizalomból, vagy a tökéletes belső harmóniából. Közös jellemzőjük már egészen kicsi korban, hogy pontosan tudják, hogy mit akarnak. Osztály elsők akarnak lenni, bandavezérré akarnak válni, az XY egyetem Z szakán akarnak diplomát szerezni, G politikus fiával akarnak egy osztályba járni, vagy éppen a Legnagyobb Bankba akar betörni. Az indíttatások mások. Az ismérvek azonosak.

A másik ilyen jellemzőjük, hogy megtartják a maguknak adott szót. Nem tűnik nagy dolognak, de ha belegondolunk, mégis hatalmas. Az ilyen gyermek megígéri magának: Sikeres leszek, és egyszerűen megtartja a magának tett ígéretét. Nem lesz lusta reggelenként felkelni, hogy tegyen a sikerért, hiszen megígérte magának. A siker ebben az esetben lehet egy csodálatos házasság éppen úgy, mint egy üzleti vállalkozás, vagy akár az autólopás.

A siker pedig nem csupán mások elismerését jelenti. Az ilyen siker ingatag dolog. A valódi siker azt eredményezi, hogy az illető jóban van önmagával, mert örömet lel abban, amit csinál, jól csinálja és jól keres vele. A lélek és az anyagi világ energiái egyaránt rendben vannak nála. A sikeresség közeli állapot a harmóniához.

A régi falusi férfi sikermodellje.

A régi falusi férfi sikeres volt. Harmóniában élt a természettel, vállalta, hogy megnősül, hogy megküzd a természet erőivel, vet, arat és állatokat tart. Vállalása volt a sikere kulcsa. Akkor is sikeres volt, ha éppen elvitte az ár a házat, vagy éppen gyermekhalál történt a családban. A sikere titka a vállalás és az újrakezdés képességében rejlett, s ebben rejlik ma is.

A sikeres ember akkor is sikeres, ha éppen csődbe ment a vállalakozása. Akkor is sikeres, ha egy kinyúlt mackó nadrágban áll a nagyi kertje végében, és akkor is sikeres, ha éppen milliárdos üzletet köt. A siker belőle sugárzik, nem a holmikból, nem a magára aggatott külsőségekből, nem a pénzéből. Ezeket a holmikat éppen belső sugárzásával lényegíti sikeressé. Az újrakezdés és a belső hit, a vállalás megtartása az, ami miatt sikeres ember lesz.

Siker

Csapatban dolgozni jó - csapatépítés, csapatépítő tréning
Az absztrakt erőforrásoknak egyik része az emberi tőke, a (Human Capital). Régen attól féltek az emberek, hogy az egyre modernebb gépek megjelenésével az emberi munkaerő feleslegessé válik. Tanulmányainkból ismerjük, hogy az ipari forradalom idején az emberek tiltakozásul összetörték a gépeket, féltve a munkájukat. Ma már minden munkahelyi vezető tudja, hogy az intelligens gépek nagyon fontosak és nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor az okos munkahelyi vezető azt is tudja, hogy munkatársainak tudása és tapasztalata, lelkesedése és elkötelezettsége, hűsége és teljesítménye nélkül nem lehet sikeres a munkája.

Csapatban dolgozni jó: csapatépítés, csapatépítő tréning »


A csapatépítés aranyszabályai
Mint minden projekt, vállalkozás esetén, a körülöttünk levő emberek kvalitása befolyásolja a végeredményt. Válaszd ki a csapat tagjait úgy, hogy jól kijöjjenek egymással, és legyen meg a csapatban egyfajta egyensúly, a különféle adottságú emberek között.

A csapatépítés aranyszabályai »


A csapatépítés csapdája
A csapatépítés célja, hogy valamilyen változás történjen. Az elvárások széles skálán mozognak, és nem is egyértelműek. A cégtulajdonos azt várja, hogy egy két-három napos tréning során a résztvevők képzettsége és motivációs szintje nőjön, lojalitásuk kiteljesedjen. A résztvevők azt várják, hogy szórakozzanak, kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat. A főnök elvárása a kemény munka, a résztvevőké a jól megérdemelt pihenés.

A csapatépítés csapdája »


Az állásinterjú
Sokat olvashatunk arról, hogyan is kell felkészülni egy állásinterjúra. Mármint a jelöltnek. Mit kell tenned neked, milyen taktikát kell választanod, aki mint a céged felelőse az asztal másik oldalán ülsz? Az alábbi cikk ehhez nyújt hasznos segítséget Joel Spolsky: The Guerrilla Guide to Interviewing című cikke felhasználásával.

Az állásinterjú »


Törvényszerű a munkahelyi konfliktus?
A státusokért folyó hatalmi harcok közepette előbb-utóbb törvényszerű a munkahelyi konfliktus. A helyzetet csak nehezíti, hogy a hatalom természetes velejárója a félelem, amely könnyen életünk részévé válhat.

Törvényszerű a munkahelyi konfliktus? »


A munkahelyi konfliktusok kezelése
A felmérések tanulsága szerint a munkavállalók kb. 3,5% tapasztalja munkahelyén, hogy azonos szinten álló kollégák által, ill. a munkahelyi vezetői részéről tudatos, szisztematikus, gyakori, hosszabb ideig tartó támadásoknak van kitéve. Mindannyian átéltünk már furcsa beszólásokat, arcátlan kéréseket, „ballábbalkelős” hangulatokat. Ezeket mindennapi kommunikációnkban, érzékenységünknek megfelelően kezeljük le és tudjuk viszonylag gyorsan magunk mögött. Amikor az amúgy is stresszes munkahelyi életben ezek a támadások megszaporodnak, és akár egyetlen munkatárs is azokat kirekesztésként és diszkriminációként éli meg, akkor már mobbingról beszélhetünk.

A munkahelyi konfliktusok kezelése »


A konfliktus és a csoport
A szervezeten belüli konfliktusra való reagálás esetén alapvetően három lehetőség létezik:
  • Figyelmen kívül hagyás;
  • A megoldás meghatározása;
  • A tagok megtalálják a saját megoldásukat.

A konfliktus és a csoport »


Munkahelyi terror
Nagyon sok munkahelyen tapasztalható, hogy rossz a munkahelyi légkör. Sokan betegállományba menekülnek, és nagy a munkahelyi fluktuáció. Gyakran a munkahelyi vezetők nem is gondolnak arra, hogy mennyibe is kerül mindez a munkavállalónak és a munkaadónak egyaránt.

Munkahelyi terror »


Adalékok a sikeres emberek, a siker temészetrajza témához

A sikeres nő
A sikeres nő - minden ellenkező híreszteléssel ellentétben - tényleg tehetséges valamiben. Sikereinek ez az alapja. Ehhez társul az a tulajdonsága, hogy fokozottak az önérvényesítési törekvései. A sikeres nő meg tud küzdeni a problémákkal, mert erre kialakult stratégiája van. Optimista és hisz magában. Szívesen kezdeményez, jól kommunikál. Jó az emberismerete, és bizalmat tud ébreszteni önmaga iránt. Határozott, céltudatos, kitartó. Szeretne elismert lenni, vágyik a csodálatra, tiszteletre, szeretetre. Nem áll meg a vágyakozásnál, hanem tesz is ezekért.

A sikeres nő »


Sikeres vállalkozó, sikeres vállalkozás
A vállalkozók energikusak, hosszú távú célokat állítanak maguk elé. Kitartóak a problémamegoldásban, vállalják a felmerülő kockázatot, a személyes felelősséget, tanulnak hibáikból. Keresik és használják a piaci visszajelzéseket és erőforrásaikat. Önmagukkal is versenyben állnak, tudják, hogy a siker vagy a bukás elsősorban rajtuk múlik. A pénzt, az üzleti kapcsolatokban rejlő tőkét teljesítményük értékmérőjeként kezelik.

Sikeres vállalkozó, sikeres vállalkozás »


A sikeres férfi
Ahhoz, hogy a belső énünket - akik valójában vagyunk - sikerre hangoljuk, tisztába kell lennünk önmagunkkal. Tudnunk kell az életünk legalapvetőbb kérdéseire a válaszokat. Tudnunk kell, hogy kik is vagyunk valójában, hogy honnan jöttünk és hová tartunk. A sikeres férfiak erre a három kérdésre tudják a választ, és ezért van erejük, ezért tudják megtenni azokat a dolgokat, amiket a sikertelenek nem tesznek meg soha. Senki nem álmodhat sikeres életről, ha nem tudja, hogy ki is valójában, ha nincs tisztában az eredetével, és ha fogalma sincs arról, hogy mi lesz a sorsa a halála után.

A sikeres férfi »


Sikeres vagy-e?
Tudni szeretnél valamit arról, hogy vajon sikeres vagy-e? Ebben segít az alábbi önismereti teszt. Kilenc kérdésre kell válaszolni, úgy, hogy három kategóriából lehet választani. Kérünk, hogy gyorsan, kevés mérlegeléssel döntsél, mert az önismereti teszt kiértékelése csak ekkor lesz hatékony.

Sikeres vagy-e? »


Ha megtetszett a LELKI TITKAINK Mentálhigiénés Stúdió tevékenysége, kérlek ajánld ismerőseidnek is.