Gyakran Ismételt Kérdések   E-mail
Keresés
"Ha észleltél az elmúlt időszakban figyelemre méltó változást az írásodban, jól teszed, ha visszapörgeted életed fonalát, mi okozta ezt a változást? Az írásból jel alakul, és a jelek visszamutatnak az életúr eseményeire. A hatás ellenhatás elve itt is érvényes, így ha a jelet megváltoztatjuk, magunkban is változunk. Ha a változás kedvező számunkra, akkor pedig már kit érdekel utólag, mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás?"

Gulyás Jenő István: Grafokontroll

Grafológia: Mit rejt az aláírás?

Az aláírás Te magad vagy

Grafológia: Mit rejt az aláírás?Gondolj csak bele: aláírásod (még digitális korunkban is) a jog szerint „pecsétnek” minősül – ezzel szentesítesz hivatalos iratokat, vállalsz kötelezettséget stb...

Mit rejt az aláírás - a grafológus szemszögéből

Ülünk a számítógép előtt. Írunk, szerkesztünk, rajzolunk. Egy egérmozdulattal változtathatjuk negatív gondolatainkat pozitívvá, vagy fordítva. Ez a lehetőség már szinte magától értetődő. Igaz, a pénzügyi világban egyre jobban helyet követel magának az elektronikus szignó, de ez vélhetően soha nem fogja pótolni saját kezű aláírásunkat. A grafológia világában neves szakemberek fáradoznak azon, hogy az elektronikus aláírások hitelessége számítógépes grafológiai módszerrel is kétséget kizáróan igazolható legyen. Magán és hivatalos leveleinket abban az esetben is kézírásos aláírásunkkal koronázzuk, ha maga a levél számítógéppel készült. Ezen általánosan elfogadott gesztussal egyrészt hozzáállásunkat fejezzük ki levelünk címezettjéhez, másrészt igazoljuk, hogy a leírtak valóban tőlünk származnak.

Mit rejt az aláírás - a grafológia megközelítésében

A grafológus természetesen nem egyetlen aláírásból ítéli meg az embert. A kézírásos szöveg és ezzel együtt az aláírás vizsgálata alapján készülhet csak el egy teljes személyiségkép. A folyamatos írásból az író gondolkodásmódjáról sokkal többet megtudunk, de a mondanivalónk végére elhelyezett aláírásunkkal minőségi bizonyítványunkat állítjuk ki. Jól tudjuk, „színház az egész világ” s aláírásunkkal megmutatjuk a világnak azt a vágyképet is, mely önmagunkról bennünk él. Ha rápillantunk egy aláírásra, nagy valószínűséggel ez nem cél nélküli nézegetés, hanem szeretnénk tudni, ki az aláíró. Pozitív vagy negatív hatást kelt bennünk, ha az aláírás jól olvasható, vagy teljesen olvashatatlan. Lehet stilizált, cirkalmas, erőszakosnak tűnő, aprócska, művészies, az iskolai formákat követő és még megszámlálhatatlan féle.

Nyomot hagy kézjegyünkön, ha azok közé tartozunk, akik naponta sokszor írják le nevüket, de az is, ha csak elvétve kell ezt megtennünk. De még utóbbi esetben is igyekszünk azonos módon formálni betűinket, hogy aláírásunkkal valóban azonosíthatók legyünk. (Próbáld ki kedves olvasó, minden igyekezeted ellenére sem fogod tudni kétszer teljesen azonos módon leírni aláírásodat. Ha nagyítóval megvizsgálod a produktumot, biztosan látni fogsz apróbb eltéréseket a vonal vezetésében.)

Segítünk Neked
Szeretnéd megosztani valakivel gondjaidat?

Tanácsot is szeretnél kapni?

Szakértőnk készséggel válaszol, ha aktuális családi problémáiddal, kapcsolataiddal, lelki gondjaiddal keresed fel őt.

Kattints ide »

Az aláírás árulkodó jellegzetességei

E kis írásnak nem célja, hogy teljes értékű grafológiai fejtegetésbe bocsátkozzon, csupán néhány alapvető jellegzetességgel szeretnélek megismertetni. Gondold csak el, ha olvasható aláírással találkozol, egyfajta jóleső érzéssel nyugtázod, hogy biztos lehetsz abban, kitől érkeztek a sorok, míg az olvashatatlanság kétséget hagy az írót illetően. Az is felmerülhet, - olyan, mintha álarcba bújt volna a küldő, vagy keresztrejtvényt fejtenénk. Rád bízom a döntést - melyik vált ki kellemesebb hatást?

Nézegessük csak tovább. Az aláírás számára rendelkezésre állóhelyből mennyit használ fel az író? Teljesen megtölti ezt a teret, vagy éppen szerényen meghúzódik? Úgy érezzük-e, hogy szinte ránk dől az aláírás, mintha mi magunk csak égbeszökő toronyházak alatt mákszemként szaladgáló aprócska alakok lennénk? Vagy esetleg éppen az apró aláírás miatt van furcsa érzésünk?

A grafológiai zónák

Grafológia: a grafológiai zónákNémi segítséget nyújthat a képzeletnek, ha visszaemlékszünk iskoláskori füzeteinkre. Itt 3 egyenlő részre voltak osztva a vonalak, melyekből a középső volt a „vezér”. Ide írtuk az a betűt, az o-t stb. itt kezdtük írni az l, a b és minden olyan betűt is, amelyek a felső részben folytatódtak. De volt olyan is, melynél a középrészről az alsó rész felé vezettük a tollat, mint pl. a g.

A grafológia az írást ezért nevezi 3 zónásnak, s munkánk során mindhárom részben található írásnyomot alaposan szemügyre vesszük, mert minden jel árulkodik valamiről. Ám mindezeket a jeleket csakis gondos vizsgálat, egymáshoz viszonyított mérlegelés alapján értékeljük.

A középső zóna, mint vezér - egyszerűen fogalmazva énünkről, mindennapjainkról szól. A felső zóna szellemi törekvéseink hordozója az alsó, pedig ösztöneinkre utal. Megragadja figyelmünket, ha már első ránézésre valamelyik zóna hangsúlyos jeleket mutat.

Próbáld meg kedves olvasó Te is lelki szemeiddel e három zónába elhelyezni saját aláírásodat. A „vezér” mértékének, a normának 3 millimétert képzelj el. Anélkül, hogy grafológus lennél, látni fogod, hogy kiemelkedik-e valamelyik irányba a te kézjegyed. Meg is fogalmazhatod saját számodra a kérdést, szinte lábujjhegyre állva nyújtózkodsz a tudás, a felső-szellemi szféra felé, vagy alulról, az ösztönszférából építkezel-e? Az ember álló helyzetében általában nem dülöngél balra vagy jobbra. Ha igen, ennek biztosan nem pozitív oka van. Írásunkra is elmondhatjuk, normál keretek között a betű gerince hasonlítható az emberéhez, egyenesen áll. Ha ettől eltér, a betű eldől akár jobbra, akár balra, ennek is ezer oka lehetséges.

Miről árulkodik az írásjegyek dőlése?

Írásom keretei csak egy kis kedvcsinálásra adnak módot a betűfejtés tudományához. Ezért hát itt arra hívom fel a figyelmedet, hogy a balra dőlést egyrészt a múltba való visszatekintgetésként, másrészt anyai örökségünkhöz való viszonyunkként foghatjuk fel, míg a jobbra dőlés, (a magyar nyelvben az írás természetes haladási iránya,) a jövő felé való haladásunkat, apai örökségünket jelzi. Természetesen mindez az összes többi jellel együtt értelmezendő.

A horizontális és vertikális szempillantás után harmadik vizsgálódó dimenziónk az idő. Lassan, vagy gyorsan írta-e a papírra aláírását a bennünket megszólító? Ha kapkodva, gyorsan, szinte odafirkantotta, bizonyára te is észreveszed, hogy a betűk nem szépen megformáltak, hanem egyszerűsített, akár összevont, vagy elmaradó formákat is tartalmaznak, szemben a lassabban keletkezett aláírással. Óvatosan kell bánni az értékítélettel, hiszen más jegyekkel együtt ezek az egyszerűsítések például az író kreativitására is utalhatnak.

A kontroll jele az ékezetek helye, azok formája, hosszúsága. Kiteszi-e egyáltalán az író ezeket, oda teszi-e ahol azoknak valóban a helyük van, vagy ékezetei talán előresietnek?

Családi nevünk és keresztnevünk együttesen jelent bennünket. Belátható, hogy a büszkén, örömmel viselt nevet szívesen írjuk le, esetleg a nyomaték kedvéért még ellátjuk különböző „díszekkel, alá és áthúzásokkal” - ezeket a grafológia paráfnak nevezi, s külön értékeli. Ha belekezdünk egy feladatba, a teljesítés energiát igényel a részünkről. Aláírásunkat is tekinthetjük egyfajta feladatmegoldásnak. Azonos-e az energiafelhasználás a feladat ellátásának kezdetétől a végéig, vagy elfáradunk? Szavaink, betűink kezdő és végvonalai elárulnak minket. A felfelé ívelő sor optimizmusunkról, a lefelé tendáló fáradásunkról, olykor depressziónkról is tanúbizonyságot adhat. Különösen érdekes az egyes betűk szimbólumainak figyelembevétele, de erre itt sajnos nem tudok kitérni. A betű valamilyen formát ölt a papíron.

Magasodhat lándzsaszerűen, szúrós, szöges formákat mutathat. Kígyószerűen, laposan, fonalas formákkal tekeredhet a sorok között. Emlékeztethet bennünket egy kellemesebb, virágfüzér-szerű látványra, mint pl. az u betű, de mintegy sátort borítva az alapvonalra, árkádszerűen el is zárhatja az utat, pl. az n betű. Befogadást, vagy elzárást jeleznek e formák?

A grafológiai elemzéskor mindig az embert keressük

A grafológiai elemzéskor kérdezünk. Mindig és rengeteget. Az alapkérdés mindig az, hogy mennyiben tér el az író a tanult formától? Ilyenkor mindig egy általános iskolai első osztályos írásfüzet lapjait képzeljük magunk elé, az ott megtanult formához viszonyítunk. De a grafológia segít a miértekre is megkapni a választ. Ez azonban hosszú évekig tartó tanulás, objektív értékelés gyümölcse lehet csak. A betűk átalakulása, esetleges elnyomorodása, az azokban megjelenő plusz vonalak, de a hiányzók ugyanúgy mind-mind valami miatt történnek. E 3 dimenziós vizsgálódás mentén szinte bepillanthatunk az író lelkébe és ez rendkívüli „hatalommal” de ezzel együtt rendkívüli felelősséggel is felruház bennünket

Egyetlen pillanatra sem szabad elfeledkezni arról, hogy a kézírás mögött, - legyen ez pusztán egy aláírás – emberi sorsok rejtőznek a maguk örömeivel, bánataival, rejtett dimenzióival. S ahogyan egy embert nem ítélhetünk meg például kizárólag a szeme színéről, ugyanúgy nem alkothatunk ítéletet pusztán néhány írásjeléből sem.

Gyulai Zsuzsanna

Grafológia - Segít-e grafológia az önismereti, személyiségfejlesztő munkában?

Grafológia cikkgyűjtemény a grafológus tollából

Grafológia
Lelki torzulásokat, rossz szokásokat grafoterápiás módszerekkel enyhíthetünk, hagyhatunk el, változtathatunk meg. Ha pályát választunk, vagy módosítunk, nem mindegy milyen irányt veszünk. Adottságainkat, tehetségünket, munkához való viszonyunkat avatott szem felismeri és így megkímélhet bennünket a néha évekig, évtizedekig tartó „vakvágánytól”. De ugyanígy nem mindegy, hogy főnökök vagy alkalmazottak, beosztottak vagyunk e valahol, esetleg önállóan is, vállalkozóként is megálljuk majd a helyünket? Menedzser típusú, statikus, tudós, intuitív vagy erőskezű vezetők leszünk?

Grafológia »


Mi is az a grafológia?
Az íráselemzés révén olyan „tükörrel” kerülünk szembe, akik mi magunk vagyunk: pozitív és negatív tulajdonságainkkal együtt. Aki bátran szembe mer nézni az eléállított tükörrel, az már felkészült arra, hogy önismeretét fejlessze, az életben megélt nehézségekkel felvegye a harcot, ami által boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá válhat.

Mi is az a grafológia? »


Grafológia elemzési módszerei
Már igen régen észrevették, hogy a kézírások mennyire különböznek egymástól. Ezt nem is tartották véletlennek, sőt összefüggéseket láttak a személyiség és az írás között. Már az ókor nagy költői és filozófusai is a jellemre következtettek az írásból. A grafológia tudománya Michontól, Klagestől kiindulva terjedt el az egész világon. Sokféle szemszögből és pszichológiai irányzat alatt vizsgálták az írás tudományát. A módszerek sokszor teljesen eltérnek egymástól, és jelenleg is többféle irányzat van a köztudatban, de egy dologban mindegyik megegyezik, mégpedig abban, hogy a személyiség és az írás közötti összefüggéseket keresi. A lexikonból megtudhatjuk, hogy a grafológia (íráselemzés) az ember személyiségének kézírásból való megismerésével foglalkozik. Az írás a gondolatközlés egyik módja és így kapcsolódik össze személyiségünkkel.

Grafológia elemzési módszerei »


Grafológia és a számok
A kézírásokban megjelenő szimbólumoknak kiemelt jelentősége van. A számszimbolika az írásmintában fellelhető számoknak tulajdonít értelmet: olyan betűvariációknak, amelyek egy számot jelenítenek meg.

Grafológia és a számok »


Grafológia: Mit rejt az aláírás?
Írásom keretei csak egy kis kedvcsinálásra adnak módot a betűfejtés tudományához. Ezért hát itt arra hívom fel a figyelmedet, hogy a balra dőlést egyrészt a múltba való visszatekintgetésként, másrészt anyai örökségünkhöz való viszonyunkként foghatjuk fel, míg a jobbra dőlés, (a magyar nyelvben az írás természetes haladási iránya,) a jövő felé való haladásunkat, apai örökségünket jelzi. Természetesen mindez az összes többi jellel együtt értelmezendő.

Grafológia: Mit rejt az aláírás? »


Karácsonyi ének - a grafológus értelemezésében
Ahogy gondolatban elképzelem aláírását, örömmel töltenek el a felfelé ívelő betűk, a kisebb kezdőbetűk. Igen más embert látunk most. A pénzeszsák is kiürülőben van, a szúrós vonalak lágyabbak lettek. A kezdetleges girlandok mintha ölelésre tárnák a karokat. Emelkedik a sorirány, a hatalmas szögletes kezdőbetűk is megváltoztak. Így már jobb!

Karácsonyi ének - a grafológus értelemezésében »Grafológia és grafológus

A Lelki Tikaink Mentálhigiénés Stúdió kínálata

Egyéni tréningek » Csoportos tréningek »

Kiadványok »

Online Skype™-os Pszichológiai Tanácsadás

Ajándékozás 10% engedménnyel

Képzések

Vidéki tréningek (Eger) » Vidéki tréningek (Kecskemét) »

Kihelyezett tréningek

Tesztek

Ha megtetszett a LELKI TITKAINK Mentálhigiénés Stúdió tevékenysége, kérlek ajánld ismerőseidnek is.