Gyakran Ismételt Kérdések   E-mail
Keresés
"Ha észleltél az elmúlt időszakban figyelemre méltó változást az írásodban, jól teszed, ha visszapörgeted életed fonalát, mi okozta ezt a változást? Az írásból jel alakul, és a jelek visszamutatnak az életúr eseményeire. A hatás ellenhatás elve itt is érvényes, így ha a jelet megváltoztatjuk, magunkban is változunk. Ha a változás kedvező számunkra, akkor pedig már kit érdekel utólag, mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás?"

Gulyás Jenő István: Grafokontroll

Grafológia elemzési módszerei

Segít-e grafológia az önismereti, személyiségfejlesztő munkában?

Grafológia - Grafológia elemzési módszereiA múlt század elején a grafológia az úri szalonok hölgyeinek kedvtelését kereső játék volt. A közben eltelt emberöltőben néhány évtizedre szinte teljesen eltűnt játékos lélekismerő módszer nem csupán előbukkant a feledésből, hanem a mai napra már a kategorizáló, tipologizáló pszicho-grafológia időszakát is túlhaladta. Holisztikus irányzatai messze túlmutatnak azon, amire száz éve még gondolni sem merhettek a kézzel írott szerelmes levelekkel játszó úrasszonyok.

A grafológia rövid története

Már igen régen észrevették, hogy a kézírások mennyire különböznek egymástól. Ezt nem is tartották véletlennek, sőt összefüggéseket láttak a személyiség és az írás között. Már az ókor nagy költői és filozófusai is a jellemre következtettek az írásból. A grafológia tudománya Michontól, Klagestől kiindulva terjedt el az egész világon. Sokféle szemszögből és pszichológiai irányzat alatt vizsgálták az írás tudományát. A módszerek sokszor teljesen eltérnek egymástól, és jelenleg is többféle irányzat van a köztudatban, de egy dologban mindegyik megegyezik, mégpedig abban, hogy a személyiség és az írás közötti összefüggéseket keresi. A lexikonból megtudhatjuk, hogy a grafológia (íráselemzés) az ember személyiségének kézírásból való megismerésével foglalkozik. Az írás a gondolatközlés egyik módja és így kapcsolódik össze személyiségünkkel.

Az elemzések alatt mindig figyelembe kell venni, hogy egy jellegzetességnek sokszor ellentétes jelentése lehet a különböző írásokban. A helyes értelmezésnek elengedhetetlen feltétele, hogy összefüggéseiben vizsgáljuk az írást!

Írásjelek és értelmezésük (általános következtetések, az írás összképe alapján az eredmény más is lehet.

Az írásjelek és értelmezésük

A girland

A kézírásban girlandok, árkádok és szögek képezik a leggyakoribb kötéseket. A girland jelentése ívesen futó, alul öblösödő felül nyitott írás. Ilyen írás elemzésekor inkább a befogadást, a higgadtságot, az engedékenységet és az alkalmazkodást érzékeljük. Ennek a kötésmódnak többféle jelentése is lehet, például az ilyen ember közvetlen a környezetével, odaadás, és alkalmazkodás jellemzi. Nyitott minden újra. Toleranciával, diplomáciai érzékkel rendelkezik. Egyes esetekben befolyásolható és hiszékeny. Sokszor kifecseg olyan dolgokat, amiket nem kéne.

Az árkád

Az árkád jelentése boltív, vagyis a girland tükörképe. Akinek írására ez jellemző, feltehetően sündisznóállást vesz fel. Ha alkalmazkodik, az nem önkéntelen, hanem egy eltanult viselkedésforma. Tartózkodó, sőt bizalmatlan. Környezetéhez rosszul alkalmazkodik, vagy el akar rejteni valamit. Zárkózott típusú jellem, igen elővigyázatos és meggondolt mindennel szemben. Inkább konzervatív és távolságtartó, sok esetben számító. Nagyon bizalmatlan az idegenekkel.

A szög

A szög a szöges írás olyan mozgás eredménye, amely tele van állandó, hirtelen irányváltoztatásokkal. Merev emberre utal, aki nélkülözi a könnyed vonalakat. Úgy tűnik, mintha állandó döntéskényszerben volna. Nem a kompromisszumok embere. Jobbára konok, hajthatatlan, akár van rá oka, akár nincs. Megbízható, hűséges, de mint felettes nem éppen kellemes. Szőrszál hasogatóan kicsinyes és akadékoskodó.

A fonal

A betűk teste a felismerhetetlenségig szét vannak húzva, ahol az egyes betűk legjobb esetben is csak kitalálhatók. Az így író ember állandó sietési kényszerben él. Nagyon nehezen tudják magukat nyugodt tempóra bírni. Sokszor gyenge idegrendszerrel rendelkeznek. Egy teljesen új helyzetbe is gyorsan be tudnak illeszkedni és mindenáron kompromisszumra törekszenek. Nehéz őket kiismerni, gyakran hosszú idő után derül ki, hogy hiányoznak a legalapvetőbb képességei, ismeretei.

Az írásdőlés

Az írásdőlés három változata különböztethető meg: a balra, a jobbra döntött, valamint az álló írás. A jobbra dőlés a másik ember felé való fordulást, az érzelmek uralkodó voltát sugározza. Minél erősebb a jobb irányba dőlés, annál inkább jellemző gazdájára a gátlástalanság. Szenvedélyes, gyorsan dönt és cselekszik. Az álló és a balra dőlő írás a visszavonulás jele. Az ilyen ember megfontolt, az értelmet minden esetben érzelmei elé helyezi. Ő az, akik a helyzetét újra és újra átgondolja, megkísérel megelőzni minden kellemetlen meglepetést, inkább kételkedő. A változó írásfekvés ellentmondásosságot takar. Az ilyen emberre a bizonytalanság, határozatlanság jellemző, esetleg ingerlékenység is megfigyelhető egyes helyzetekben.

Az írás nagysága

Az írás nagysága: az a írás, amelynek középzónás betűi (a, c, i, m) a 3 millimétert meghaladják nagynak mondhatók. Amelyik 5 milliméternél nagyobb akkor már nagyon nagy írásról beszélünk. A nagy írás általánosságban a tiszteletet elváró, önmagát megmutatni akaró magatartásra utal. Ha a "kis" betűk a középzónán túlnyúlnak, azok utalhatnak erős lelkesedési hajlamra. A megnövekedett felső zóna szellemi dolgok iránti érdeklősét, intellektuális ambíciókat fejeznek ki. A normális mértéket túllépő alsó szárak az anyagi világ iránti érdeklődésre következtetnek.

A kötésmódok

Hosszabb szavaknál kb. 4 összekötött betű esetén közepes kötöttségről beszélünk. Ha az összekötött betűk száma ennél kevesebb, akkor gyengén kötött, ha minden betű önálló akkor kötetlen az írás. A mérsékelten kötött írás a logikusan gondolkodó és cselekvő emberekre jellemző. A mindennapi problémákat természetesen közelítik meg, és saját értelmükre támaszkodva oldják meg. A nagyon szabályos összekötések az önállótlanságra, félénkségre és bátortalanságra engednek következtetni. Az erősen kötött írás a felületesen gondolkodókra, a gátlástalanul hangoskodókra jellemző. Többféle képen értelmezhető a kötetlen írás, de tágabban mindig alkalmazkodási zavarokra utal, másrészről az analitikus gondolkodás jellemzője.

A szárak hosszúsága

A zónaaránynak, ahogyan azt az általános iskolában tanultuk harmonikusnak kell lennie. A felső szárak hangsúlyozása a szellemi értékekre utal, aki így ír kevéssé fogékony a valóság iránt, gyakran élénk a fantáziája. A hangsúlyozott alsó szárakat inkább a józan, praktikus személyeknél találjuk meg, akik az anyagi értékeket és pénzügyi biztonságot mindig szem előtt tartják.

Széles írás, szűk írás

A tágan író emberen érezhető erőteljes egyénisége, pozitív életfelfogása. Magabiztos, tele van optimizmussal. Jellemző rá a spontaneitás, sokszor nagy a képzelőereje. Határozottan vállalkozó szellemű, vágyik a sikerre, elismerésre. A szűk írásmód gátlásokról és görcsösségről beszél. Ha az emellett írás szögletes is, akkor félénk, megkeseredett személyt takar, aki a végsőkig bizalmatlan, és egyáltalán nem barátságos.

Az ékezetek

A pontosan elhelyezett ékezetek az írójuk alaposságát, rendszeretetét, valóságérzetét tükrözik. A nagyon magasra helyezett ékezetek lelkesedő képességre, törekvő természetre utalnak. Rajongó típusú ember, aki könnyen átadja magát az illúzióknak. Ha az ékezetek alacsonyan ülnek és gyenge az írásnyom ez érzékenységet, kishitűséget jelent. Amennyiben erős az írásnyom abban az esetben realista, netán szőrszálhasogató személyről van szó. Amikor az ékezetek elmaradnak abból határozatlanságra, felületességre következtethetünk, az ilyen ember túl sokáig töpreng egyes dolgokon. Az ékezetek összekötése rugalmasságot, fantáziát élénk értelmet sejtetnek.

Az iniciálék

Az iniciálék - kezdőbetűk. Az aláírás nagy, esetleg díszített kezdőbetűje kifejezhet erős öntudatot, szó lehet csillapíthatatlan érvényesülési vágyról, illetve túlzott hiúságról vagy arroganciáról. Az egyszerű, csenevész kezdőbetű egyszerűséget, szerénységet vagy akár egy nagy jellem visszafogottságát is jelentheti. Esetenként olyan emberre utalhat, akit megviselt az élet, bizonytalanná, félénkké, alázatossá vált, emellett kisebbségi komplexusban szenved. A gigantikus utolsó betű az írás gazdájának szenvedélyességét, tekintély éhséget fejezi ki. Akinél ez hiányzik annak a személynek önkifejező ereje, önbizalma meggyengült. Nem harcol jogaiért, nem a siker megszállottja, reményvesztett, de az is lehet, hogy csak fáradékony. Pozitívumról is szólhat, például taktikai érzékről, jó beleérző képességről.

Grafológia - Segít-e grafológia az önismereti, személyiségfejlesztő munkában?

Grafológia cikkgyűjtemény a grafológus tollából

Grafológia
Lelki torzulásokat, rossz szokásokat grafoterápiás módszerekkel enyhíthetünk, hagyhatunk el, változtathatunk meg. Ha pályát választunk, vagy módosítunk, nem mindegy milyen irányt veszünk. Adottságainkat, tehetségünket, munkához való viszonyunkat avatott szem felismeri és így megkímélhet bennünket a néha évekig, évtizedekig tartó „vakvágánytól”. De ugyanígy nem mindegy, hogy főnökök vagy alkalmazottak, beosztottak vagyunk e valahol, esetleg önállóan is, vállalkozóként is megálljuk majd a helyünket? Menedzser típusú, statikus, tudós, intuitív vagy erőskezű vezetők leszünk?

Grafológia »


Mi is az a grafológia?
Az íráselemzés révén olyan „tükörrel” kerülünk szembe, akik mi magunk vagyunk: pozitív és negatív tulajdonságainkkal együtt. Aki bátran szembe mer nézni az eléállított tükörrel, az már felkészült arra, hogy önismeretét fejlessze, az életben megélt nehézségekkel felvegye a harcot, ami által boldogabbá, kiegyensúlyozottabbá válhat.

Mi is az a grafológia? »


Grafológia elemzési módszerei
Már igen régen észrevették, hogy a kézírások mennyire különböznek egymástól. Ezt nem is tartották véletlennek, sőt összefüggéseket láttak a személyiség és az írás között. Már az ókor nagy költői és filozófusai is a jellemre következtettek az írásból. A grafológia tudománya Michontól, Klagestől kiindulva terjedt el az egész világon. Sokféle szemszögből és pszichológiai irányzat alatt vizsgálták az írás tudományát. A módszerek sokszor teljesen eltérnek egymástól, és jelenleg is többféle irányzat van a köztudatban, de egy dologban mindegyik megegyezik, mégpedig abban, hogy a személyiség és az írás közötti összefüggéseket keresi. A lexikonból megtudhatjuk, hogy a grafológia (íráselemzés) az ember személyiségének kézírásból való megismerésével foglalkozik. Az írás a gondolatközlés egyik módja és így kapcsolódik össze személyiségünkkel.

Grafológia elemzési módszerei »


Grafológia és a számok
A kézírásokban megjelenő szimbólumoknak kiemelt jelentősége van. A számszimbolika az írásmintában fellelhető számoknak tulajdonít értelmet: olyan betűvariációknak, amelyek egy számot jelenítenek meg.

Grafológia és a számok »


Grafológia: Mit rejt az aláírás?
Írásom keretei csak egy kis kedvcsinálásra adnak módot a betűfejtés tudományához. Ezért hát itt arra hívom fel a figyelmedet, hogy a balra dőlést egyrészt a múltba való visszatekintgetésként, másrészt anyai örökségünkhöz való viszonyunkként foghatjuk fel, míg a jobbra dőlés, (a magyar nyelvben az írás természetes haladási iránya,) a jövő felé való haladásunkat, apai örökségünket jelzi. Természetesen mindez az összes többi jellel együtt értelmezendő.

Grafológia: Mit rejt az aláírás? »


Karácsonyi ének - a grafológus értelemezésében
Ahogy gondolatban elképzelem aláírását, örömmel töltenek el a felfelé ívelő betűk, a kisebb kezdőbetűk. Igen más embert látunk most. A pénzeszsák is kiürülőben van, a szúrós vonalak lágyabbak lettek. A kezdetleges girlandok mintha ölelésre tárnák a karokat. Emelkedik a sorirány, a hatalmas szögletes kezdőbetűk is megváltoztak. Így már jobb!

Karácsonyi ének - a grafológus értelemezésében »Grafológia és grafológus

Ha megtetszett a LELKI TITKAINK Mentálhigiénés Stúdió tevékenysége, kérlek ajánld ismerőseidnek is.