Gyakran Ismételt Kérdések   E-mail
Keresés

A Yin és Yang szimbólum

A Yin és Yang szimbólum eredete

A kínai filozófia két alapelven nyugszik, amelyek néha ellentmondóak, de mindazonáltal függnek egymástól. A két elv a yin és yang. S habár a yin és yang néha egymással ellentétes, de sohasem zavarják egymást, mindkettőnek szüksége van a másikra, egyik nálkül a másik nem létezik, egyik sem fontosabb a másiknál.

A yin és yang kifejezések először a Yi Jing (Változások Könyve)-ben jelentek meg, kb. ie. 1250. évben. A yin jel jelentése a hegy árnyékos oldala, míg a yang jel jelentése a hegy napos oldala. Ezek a piktogrammok nemcsak egymással szöges ellentétben levő formákat jelölnek, de egyúttal jelképezik az átalakulást egyik végletből a másikba, ahogy az évszakok változnak.

A menny és föld szüntelen kölcsönhatása formálja az összes dolgot. A nő és férfi nemi egyesülése ad életet az összes dolognak. A yin és yang eme kölcsönhatását Dao-nak hívjuk, az ehhez vezető folyamatot pedig változásnak.

Változások Könyve

Az ősi kínai Yin és Yang szimbólum jellemzői

A Yin és Yang szimbólum
A Yin és Yang negatív és pozitív, víz és tűz, nő és férfi, az őselemek egymásra hatásának jelképe.

A ma emberéhez szóló üzenetét akkor érthetjük meg teljes egészében, ha pontosan tudjuk, mit is mond ez a szimbólum.

A kínaiak úgy tartják, hogy a Yin és Yang az idők kezdetétől jött létre, mikor villám hasított a kozmikus őssötétbe és semmibe. Ekkor minden súlyosból és sötétből Yin keletkezett, miközben amire csak a villám fénye hullott, könnyű súlytalan Yang-á változott.

Kettő kapcsolata állandó, folytonos (mint a jelkép tükrözi), egymást kiegészítő, szoros egységet alkotja meg az egészet.

A kínai filozófiában a Yin és Yang jelkép a természet megfigyelésén alapul. Az égitestek csillagok, és bolygók ugyancsak Yin vagy Yang minőségűek , a Nap Yang, a Hold Yin.

A természetben szintén együttesen van jelen Yin és Yang a hegyek Yang míg a folyók Yin.

A Yin és Yang léte egy energiával átitatott világot feltételez.

A Yin és Yang kettősségén alapuló világszemlélet, úgy hiszem, segít megérteni a minket körülvevő valóságot és történéseit. Megvilágítja a bennünk magunkban rejlő ellentéteket, s lehetővé teszi, hogy összhangba kerüljön a körülöttünk áramló, hullámzó erőkkel, sőt, bizonyos mértékig uralmat is nyerjünk felettük!

A Yin és Yang ma az egész világon ismert szimbólum.
A Yin és Yang szimbólum eredete Kína régmúltjába vezethető vissza. Ez a jelkép a kínai világszemlélet lényegét fejezi ki ilyen értelemben közelebb vitte a kínaiakat önmaguk megismeréséhez, és közelebb visz minket is önmagunk megértéséhez!

Hiszen mindannyian ezeknek az erőknek a hullámverésében élünk, ez hajtja át rokoni és munkakapcsolatainkat, s voltaképpen a teremtés egészét. A Yin és Yang egységét ismerve, más szemmel tekintünk majd embertársainkra, de magunkra és környezetünkre.

Ha változásban tudjuk szemlélni világunkat, ha megértjük, hogy az élet folyamatos átalakulás, mint az (évszakok körforgása, éjszakák, nappalok váltakozása,) Jobban eligazodunk majd a modern világ útvesztőiben.

Minden emberben van Yin és Yang csak a férfiakban több a Yang elem a nőkben pedig a Yin. Kettő kapcsolata állandó, folytonos (mint a jelkép tükrözi), egymást kiegészítő, szoros egységet alkotja meg az egészet.

Egyensúlyuk fenntartására van szükségünk, vonatkozik ez családi életünkre, egészségünkre. E kettő egybekapcsolódásai nyomán létrejön A Yin és Yang, valamint az öt elem együtt adják a hetes számot, s ha hozzájuk számítjuk az eget és a földet is, akkor eljutunk a jelenségek világát szimbolizáló kilences számhoz.

Az így keletkezett sokszínű világ azonban - lévén minden jelenség a Tao megjelenési formája - megint csak egységet alkot.
A YIN tulajdonságok

női
hideg
sötét
hátsó
lágy
ívelt
kerek
föld
hold
alacsony
apró
díszes
szűk
vízszintes
természetes
A YANG tulajdonságok

férfi
meleg
világos
elülső
kemény
egyenes
szögletesg
nap
csillag
magas
nagy
egyszerű
széles
függőleges
geometrikus

A szimbólumok
A szimbólum a görög ismertetőjel, bélyeg, jegy jelentésű szóból származik, eredetileg a felismerést elősegítő valamely jel volt, egy kettévágott tárgy, amely egymásba illesztése és illése volt hivatott igazolni jogos tulajdonosát. Később már általánosabbá vált, elterjedt az irodalom, de a mindennapi nyelv területén is.

Mindenki számára jól felfejthető szimbólumok világában élünk, egész életünket és gondolkodásunkat hálózzák be azok.

A szimbólumok »


Ha megtetszett a LELKI TITKAINK Mentálhigiénés Stúdió tevékenysége, kérlek ajánld ismerőseidnek is.