Gyakran Ismételt Kérdések   E-mail
Keresés

A szimbólumok

Rejtett kommunikáció a szimbólumok nyelvén

A szimbólumokA szimbólum a görög ismertetőjel, bélyeg, jegy jelentésű szóból származik, eredetileg a felismerést elősegítő valamely jel volt, egy kettévágott tárgy, amely egymásba illesztése és illése volt hivatott igazolni jogos tulajdonosát. Később már általánosabbá vált, elterjedt az irodalom, de a mindennapi nyelv területén is.

Mindenki számára jól felfejthető szimbólumok világában élünk, egész életünket és gondolkodásunkat hálózzák be azok.

Non-verbális kommunikáció 1.
A non-verbális kommunikáció közlési természetét nagyon sokáig nem ismerték fel. A kommunikáció modellje a beszéd volt, a beszédnek pedig nagyon sok jellegzetessége van. Ezeknek a jellegzetességeknek köszönhetően a non-verbális kommunikációtól eltérő. A beszédhez egyezményes jelrendszer tartozik, amelyeket meg kell tanulni. Aki nem ismeri, illetve nem sajátította el ezt a jelrendszert az sem közlésre, sem ennek a megértésére nem képes. Ehhez a beszédhez tartozik egy közlési szándék, amely összefügg az emberi akarással. Ebből következik az is, hogy a beszéd érzékelése és megértése tudatos dolog.

A non-verbális kommunikációban, tehát a verbális kommunikációval ellentétben nincs egyetemes jelrendszer. Kivétel azonban van, ezek közül a siketek jelnyelve (jelbeszéde) az ami Magyarországon is ismert, és elterjedt. A jelbeszédben a szándék szerepe hasonló, mint a szóbeli beszédben. Ezzel szemben a non-verbális kommunikációból teljesen hiányzik a tudatos szándék.

Non-verbális kommunikáció 1. »


Mindennapi szimbólumok

Így például az ajándék pohárba vésett gyűrű láttán mindannyiunkban ugyanaz a képzet keletkezik: a hűség, a sírig tartó szerelem eszménye jelenik meg előttünk. Vagy elég egy átdöfött szívet megpillantanunk erdei sétánk alkalmával, csalhatatlan jel ez számunkra: egy szerelmespár járhatott itt egykor. S még mindig a szerelemnél maradva, ki ne ismerné a virágok nyelvét, titkos üzeneteit. Ezért pirulunk el, ha vörös rózsát kapunk ajándékba; s talán nem annyira köztudott; de ugyanilyen joggal keseredhetnénk el, ha teszem azt, krumplivirággal viszonoznák közeledésünk, a beavatottaknak ugyanis ez tévedhetetlenül adja tudtára a lesújtó ítéletet: ennek a kapcsolatnak befellegzett.

A kínai Yin és Yang szimbólumok

A Yin és Yang szimbólumA Yin és Yang szimbólum eredete Kína régmúltjába vezethető vissza. Ez a jelkép a kínai világszemlélet lényegét fejezi ki ilyen értelemben közelebb vitte a kínaiakat önmaguk megismeréséhez, és közelebb visz minket is önmagunk megértéséhez!

A kínaiak úgy tartják, hogy a Yin és Yang az idők kezdetétől jött létre, mikor villám hasított a kozmikus őssötétbe és semmibe. Ekkor minden súlyosból és sötétből Yin keletkezett, miközben amire csak a villám fénye hullott, könnyű súlytalan Yang-á változott.

Kettő kapcsolata állandó, folytonos (mint a jelkép tükrözi), egymást kiegészítő, szoros egységet alkotja meg az egészet.

A kínai filozófiában a Yin és Yang jelkép a természet megfigyelésén alapul. Az égitestek csillagok, és bolygók ugyancsak Yin vagy Yang minőségűek , a Nap Yang, a Hold Yin.

A Yin és Yang szimbólum
A Yin és Yang negatív és pozitív, víz és tűz, nő és férfi, az őselemek egymásra hatásának jelképe.

A ma emberéhez szóló üzenetét akkor érthetjük meg teljes egészében, ha pontosan tudjuk, mit is mond ez a szimbólum.

A Yin és Yang szimbólum »


A színek mint szimbólumok

Hasonlóképpen kapnak sajátos értelmet a színek is, amivel már az írás birodalmába értünk ismét. A fekete köztudottan a gyász színe. Ehhez idomodik a grafológiai magyarázata: szigorúság, pesszimizmusra való hajlam, s persze egy sor más tulajdonság mindazoknál, akik következetesen és tendenciózusan kitartanak e szín használata mellett. A zöld üzenete is egyértelmű, a remény jele. Élni tudó és szerető az, aki ezt a színt részesíti előnyben. Vagy itt van a piros: nem vitás, a szenvedély színe, miként az így író is szenvedélyes érzékekben tobzódó, ugyanakkor erőszakos is lehet.

A szín szimbólum
Életünkben sajátos értelmet kaptak a színek is. Hazánkban a fekete köztudottan a gyász színe. A zöld üzenete is egyértelmű, a remény jele. Élni tudó és szerető az, aki ezt a színt részesíti előnyben. Vagy itt van a piros: nem vitás, a szenvedély színe.

Az alábbi összeállítás áttekintést, egy sajátos kitekintést ad a szín szimbólumok világába.

A szín szimbólum »


De ha már a színeknél tartunk: egy német grafológus különféle írássajátosságok alapján csoportosítja a munkahelyen számba jöhető karaktereket. Így születtek meg munkája nyomán az ún. zöld, kék, szürke típusú emberek. A zöld típus például, aki gyors írásával hívja fel magára a figyelmet, különösen alkalmas munkaerő. Jól illeszkedik a közösségbe, könnyen megfelel az elvárásoknak.

Grafológia: az írott szimbólumok világa

Grafológia: az írott szimbólumok világaA színek beszédétől a beszédes formákra áttérve elég csak az aláírásokkal kapcsolatos mintákra gondolnunk. Talán emlékezetes Gundel fedője, vagy Czeizel Endre gubbasztó embriója, jól megfejthető szimbólumok ezek a nevek.

Különös megfigyelés, hogy a költők aláírásában milyen gyakori a mélybe lenyúló vonal. A lángoló ideák és a mélybe húzódó földiség ellentétének, harcainak és az ebbe való beletörődésnek, a megadásnak a jelképe ez. Ugyanígy tetten érhető a zeneszerzőknél a zene valamilyen attribútuma. Szepes Mária szerint az ő aláírásaik fejezik ki talán a legszemléletesebben hovatartozásukat, egész lényüket átható elkötelezettségüket. Zenei jelképeiket mindenüvé belerajzolják.

Grafológia: Mit rejt az aláírás?
Írásom keretei csak egy kis kedvcsinálásra adnak módot a betűfejtés tudományához. Ezért hát itt arra hívom fel a figyelmedet, hogy a balra dőlést egyrészt a múltba való visszatekintgetésként, másrészt anyai örökségünkhöz való viszonyunkként foghatjuk fel, míg a jobbra dőlés, (a magyar nyelvben az írás természetes haladási iránya,) a jövő felé való haladásunkat, apai örökségünket jelzi. Természetesen mindez az összes többi jellel együtt értelmezendő.

Grafológia: Mit rejt az aláírás? »


Szimbólum

Szimbólumok és az Asztrológia
Mit jelentenek a szimbólumok számunkra? Szükségünk van-e rájuk? Vagy csak egy gyerekes játék, rajzolgatás, képzelet világa az egész, amire nekünk, „komoly” embereknek, akik az élet nagy kérdéseiben döntünk, nincsen egyáltalán szükségünk?

Szimbólumok és az Asztrológia »


Ha megtetszett a LELKI TITKAINK Mentálhigiénés Stúdió tevékenysége, kérlek ajánld ismerőseidnek is.