Gyakran Ismételt Kérdések   E-mail
Keresés

Mindennapi testbeszéd

A non-verbális kommunikáció titkai

Mindenapi testbeszédGyakran nem szavakkal, hanem a non-verbális kommunikáció eszközével a testbeszéd elemeivel juttatja kifejezésére véleményét az ember. Sőt legőszintébben tartásával, kéz- és arcjátékával mutatja ki érzelmeit. Aki érti a testbeszédet, könnyebben eligazodik saját magán, illetve környezetében.

Érdeklődés

Látszólag egyszerű, nyílt tartás, mégis kifejezőbb, mint első pillanatban hinnénk. A kissé döntött felsőtest és a megemelt fej csábító szándékról árulkodik. A szolidan széttett lábak sem éppen nőiesek, még nadrágban sem. Ezt a férfias keménységet a kar tartása ellensúlyozza: a combon támaszkodó könyök és az érintkező kezek védekezést jelentenek. Összességében: a póz a beszélgetőtárs iránt érdeklődést bizonyítja.

Magabiztosság

Az egyenes tartás, kissé terpesztett lábakkal a legjobb, ha valaki a magabiztosságát akarja kifejezni. Minél távolabb kerülnek egymástól a bokák, az álláspont annál egyértelműbb. Ha a testsúly a jobb lábra nehezedik, a bal agyfélteke dolgozik erőteljesebben. Az egyidejűleg jobbra hajlított fej és az összekulcsolt karok várakozást sejtetnek – továbbá jelzik a beszélgetőpartnerben vagy az elhangzottakban való kételkedést.

Nyugtalanság

Aki nem akar hosszasan időzni valahol, csak a szék első negyedét foglalja el, ezzel is jelezve, hogy hamarosan feláll. Az előre döntött felsőtest, a combokra támaszkodó kéz és az elfordított arc úgyszintén mutatja: most már elég, menni akarok! Az egymásra helyezett lábak, az összepréselődő combok szorongásról árulkodnak. Ha az átvetett lábat még be is akasztja a támaszkodó mögé, azt sugallja vele, hogy minden probléma dacára, nem szeretne változtatni a helyzetén. Összességében: bizonytalanság és félelem az úr. Minél távolabb van egy testrész az agytól, önkéntelen mozgása annál kevésbé befolyásolható. Az izgatottság leggyakoribb jele a lábbal való dobolás. A „fékező láb” elutasítást, félbeszakítást próbál kifejezésre juttatni. Ha a lábak a sarkon támaszkodnak, az illető nyugodt, laza perceiben van.

Vonzódás

A jobbra hajtott fej jelzi, hogy az illető bal fülével akarja hallani a mondanivalót. Az így érkező információk először a jobb féltekébe jutnak. Mivel nem itt található a beszédközpont, a szavak hosszabb úton kerülnek vissza a baloldalra. A testtartás, akárcsak az érdeklődő szemek türelmet sugároznak. Az összevont kar- és kéztartás önimádatról tanúskodik, de védekező barikádként is értékelhető. A balra hajló fej fölerősíti a félénk, csábító hatást. Az illető szeret bírálni, egyébként érdeklődő.

Őszinteség

Minél nagyobbra nyílik a száj, annál őszintébbnek hat a nevetés. Ezt hangsúlyozzák a sugárzó szemek és a felhúzott szemöldök is. Ahogy önkéntelenül a nyakához kap, az viszont már a meglepetés jele. A függőleges homlokránc erőlködést, összpontosítást láttat. A szemek egyetlen pontra merednek, még a száj is dolgozik (tollharapdálás) – erőfeszítés ez a javából. A szemöldök felhúzása őszinte válasz valamely ijesztő vagy különleges eseményre. Ha a fej előrehajlik, az ujjak vagy az egész kéz a száj elé kerül – az illető visszatartja átgondolatlan, ösztönös kitöréseit.

Elfordulás

A szinte rezzenéstelen arc részvétlenséget tükröz. Ezt erősíti a váll fölötti szúrós pillantás. Alighanem rosszall valamit, s megvetésével akar büntetni.

Árulkodó kezek

Gyerekes gesztus a hüvelykujj rágcsálása. Gyakran csinálják felnőttek is, ha feszültségüket akarják levezetni. A pózt lehetne egyszerűen a zavartság jelének is tulajdonítani. Ha azonban éppen vita zajlik: az illető a másik orra alá akar dörgölni valamit. Aki beszéd közben szája elé teszi a kezét, meg akarja akadályozni, hogy valami meggondolatlant mondjon. Ha ezalatt a könyökén támaszkodik, és álla a tenyerében nyugszik, valószínűleg elgondolkozott - vagy egyszerűen fáradt. Az összekulcsolt kéz: biztos barikád. A kinyújtott mutatóujj közeli támadást sejtet. Lehajtott fejjel együtt: dühös töprengés jele.

Mindennapi testbeszéd

Adalékok: testbeszéd és non-verbális kommunikáció

Mi is az a testbeszéd?
A non-verbális kommunikációnak egyre nagyobb a jelentősége, hiszen a tudatalattink üzeneteinek megértését teszik lehetővé.

A kutatások szerint a kommunikáció verbális elemei a közlések 35 %-át, míg a non-verbális kommunikáció elemei a közlések 65 %-át teszik ki.

A nem szavakkal való közlés nem szándékos és nem tudatos közlésmód. A szavak az információ átadását szolgálják, a mimika, a testtartás, a gesztusok pedig a beszélő érzelmeit fejezik ki. Mivel minden ember érzelmi lény, és a döntéseit a legtöbbször érzelmi alapon hozza, ezért belátható, mennyire fontos, hogy felismerjük és értelmezni tudjuk a beszélgető partnerünk úgynevezett metakommunikációját (nem szóbeli közléseit).

Ha jól ismerjük a szavak nélküli kommunikálás eszközrendszerét, és tudatosan használjuk azt, akkor sokkal egyszerűbbé, egyértelműbbé válik a kapcsolatrendszerünk, hamarabb és pontosabban fogjuk érteni egymást. Kevesebb lesz a félre értés a kapcsolatainkban, és ez nagymértékben megkönnyíti az életünket.

Mi is az a testbeszéd? »


Testbeszéd és párkapcsolat
A legtöbb ember félelemmel - és persze némi izgalommal - viseltetik olyan helyzetekben, amikor társas kapcsolatot kell létesíteni teljesen idegenekkel. Vagyis ritkán vesznek fel nyitott testhelyzeteket a beszélgetés elején. De ha már belemerült a beszélgetésbe, akkor észre lehet venni, ahogy egyre jobban nyit a másik felé - abban az esetben, ha az illető szimpatikus. A másik fontos dolog: minél jobban nyitott vagy te magad, annál többet várhatsz el beszélgetőpartneredtől.

Testbeszéd és párkapcsolat »


Ha megtetszett a LELKI TITKAINK Mentálhigiénés Stúdió tevékenysége, kérlek ajánld ismerőseidnek is.